Aerodinamik kuvvet

Aerodinamik kuvvet, akış halindeki gazın cisimler üzerindeki kuvvet etkisidir. Aerodinamik biliminin ilgilendiği temel kuvvetlerdir. Hareketli akışa maruz kalan her cisme aerodinamik kuvvet uygulanır.

Aerodinamik kuvveti havanın hareket etmekte olan cisimlere havanın içerisindeki gaz molekülleri tarafından uygulanan bir kuvvettir. Aerodinamik kuvvet 2 sonuç yüzünden meydana gelir :

• Cismin yüzeyindeki basınçtan kaynaklı normal kuvvet • Gazların akışkanlığından dolayı ortaya çıkan kayma kuvveti

Basınç yüzeye dik ve bölgesel etki ederken, kesme kuvveti yüzeye paralel ve bölgesel etki eder. Cismin tüm yüzeyine etki eden basınç ve kayma kuvvetlerinin toplamı net aerodinamik kuvvete eşittir.

Forces on an aerofoil.

Bir cisim(örneğin kanat,kanat profili), havanın içerisinde hareket ederken hareket yönünün tersinde belli bir açı ile aerodinamik kuvvet oluşturur. Bu Aerodinamik kuvvet iki bileşen ile açıklanır;

• Hareket yönüne paralel olan sürüklenim kuvveti • Hareket yönüne dik olan kaldırma kuvveti


Bu iki kuvvetin haricinde havadaki cisme aerodinamik momentumda etki edebilir ve bu kuvvet cisim üzerinde seçilen spesifik noktalara göre değişkenlik gösterebilir.

Jet motorları tarafından üretilen kuvvetlere itme kuvveti denir ve bu kuvvetlerde aerodinamik kuvvet sınıfında yer alır. Havada hareket halinde bulunan uçaklara etki eden kuvvetler,; sürüklenim,kaldırma ve itme kuvveti olarak üçe ayrılabilir. Uçaklara ayrıca ağırlık etki eder ancak ağırlık bir aerodinamik kuvvet değildir.

Kaynakça

İlgili bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 3/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.