Adaptive Multi-Rate

Adaptive Multi-Rate (AMR) (Türkçesi Uyarlanabilir Çoklu-Oran) bir kayıplı konuşma kodlaması için Ses veri sıkıştırması sınıfıdır. AMR 3GPP tarafından standard konuşma çözücü olarak benimsenmiştir.

Çözücü 8 farklı bit oranı içerir, 12.2, 10.2, 7.95, 7.40, 6.70, 5.90, 5.15 and 4.75 kbit/s. Bit aktarımı 160 örnekli 20 milisaniye uzunluğundaki çerçeveleri temel alır. AMR, Doğrusal Hareketli Cebirsel Kod Tahmini (Algebraic Code Excited Linear Prediction, ACELP), Devamsız İletim (Discontinuous Transmission, DTX), ses faaliyet denetimi (VAD) and Comfort Noise Generation (CNG) gibi farklı teknikler kullanır.

Ayrıca bakınız

  • AMR-WB
  • AMR-WB+

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.