Adam Wilhelm Moltke

Adam Wilhelm Moltke

Kont Adam Wilhelm Moltke (d. 25 Ağustos 1785 - ö. 15 Şubat 1864), 1848'den 1852'ye kadar Danimarka Başbakanıydı. 1848'de taslaklanan Danimarka anayasal monarşisinde ilk Danimarka Başbakanı ve 5 Haziran 1849'da Danimarka'nın VII. Frederik tarafından Danimarka Anayasası olarak imzalandı.

Hayatı

25 Ağustos 1785'de Funen adasında, Einsiedelsborg'da doğdu. İnsancıl ve ataerkil bir ata olarak biliniyordu; ancak olağanüstü bir siyasi figür değildi.n 1845 yılından itibaren Mali İşler Bakanı olarak görev yapıyordu. Son mutlak devletin yıkılmasından sonra da görevden alınmıştı. Birkaç gün sonra, yeni ulusal hükümeti hem sosyal konumu hem de ılımlı görüşleri için en uygun lider olarak kurmaya ikna etti.[1]

22 Mart 1848'de yaratılan kabineye Mart Kabinesi adı verildi. 16 Kasım 1848'de yerini Kasım Kabinesi, yerine 13 Temmuz 1851'de Temmuz Kabinesi koydu. 18 Ekim 1851'de yine Ekim Kabinesince değiştirildi. Aslında bir Muhafazakâr Liberal olan kabine, genel liberal çekilme ve dış baskılar yüzünden kademeli olarak giderek muhafazakâr hale geldi. 27 Ocak 1852'de, Christian Albrecht Bluhme, Moltke'nin yerine yeni Başbakan olarak göreve geldi.[1]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/24/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.