Adam Kadmon

Adam Kadmon İbrani geleneğinde iki farklı anlamda kullanılan sembolik bir addır.

  1. Aden Cenneti’nde meydana getirilen Âdem’in diğer adıdır.
  2. Tasavvufda, mistisizmde, okültizmde, teozofide, kimi Doğu dinlerinde ve çeşitli geleneklerde bulunan ve belirli bir ruhsal tekâmül hedefine varmış mükemmel, ideal ya da müteal insanı ifade eder.

İslam Tasavvufunda bu kişiliğe insan-ı kâmil, Taoizm'de cheun-jen, Hinduizm'de purusha denir. Adam Kadmon kabalistlerine göre soyut anlamıyla insanın rûhânî gelişim sonunda ulaşabileceği en mükemmel, en bilge hâlidir. Kabbala'ya göre insan, Adam Kadmon düzeyine otuz iki aşamalık bir sürecin sonunda varır ve o zaman yüce ya da kutsal âleme dahil olur.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  • Dictionary of Mysticism, Nevill Drury
  • Dictionnaire des Symboles, Jean Chevalier ve Alain Gheerbrant
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.