Acheson Planı

Acheson Planı, Kıbrıs sorununun tırmandığı 1963-1964 döneminde ABD'nin özel temsilcisi Dean Acheson tarafından önerilen çözüm yolu. Buna göre Kıbrıs adası her ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan arasında ikiye bölünerek paylaştırılacak, böylece iki müttefik ülkeyi savaşın eşiğine getiren bir sorun çözülmüş olacak ve NATO dışındaki güçlerin adaya müdahalesi engellenecekti. Plan adanın iki ülke arasında nasıl bölüştürüleceğini açıklığa kavuşturmuyordu. Hem Türkiye hem de Yunanistan'dan destek görmeyen bu plan bir sonuç getirmedi. Planda Türkiye'ye Kıbrıs'ın kuzeydoğusunda Karpas Yarımadası'nda egemen bir bölge verilmesi, bunun dışında kalan yerlerde Kıbrıs Türklerinin topluca oturduğu iki veya üç bölgede özerk Türk yönetimlerinin kurulması, ayrıca andlaşmaları gözetmek üzere uluslararası bir komisyon atanması öngörülmektekteydi.

This article is issued from Vikipedi - version of the 4/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.