Abidos, Türkiye

Abidos veya Abydos, Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu'nun doğusunda yer alan antik kenttir. Sestos antik kenti ile karşılıklı olarak boğazın dar bir noktasına kurulmuştur. Kent Hero ve Leandros'un hikâyesiyle bilinir.

Tarihçe

  • Kent, MÖ 7. yüzyılda Miletli koloniciler tarafından kolonize edilmiştir.
  • Abidoslular, Asios komutasında diğer yakın kentlerle birlikte Truvanın yanında savaşmıştır. Bu olay İlyada'da şu dizelerle anlatılır: "Perkote’de, Praktios’ta oturanlar gelir sonra, Sestoslular, Abydoslular, Tanrısal Arisbe’nin yurttaşları, başlarında Hyrtakes’in oğlu erlerin başbuğu Asios var"
  • MÖ 513’de Pers Kralı Darius İskit seferinde, Çanakkale Boğazını geçerken kenti ele geçirmiştir.
  • MÖ 480 yılında Pers Kral Kserkses Yunanistan seferine çıkarken, Avrupa'ya Abidos ve Sestos kentleri arasında kurulan gemilerden yapılan köprüden geçmiştir.
  • MÖ 447’de Abidos, birçok Anadolu kenti gibi Attika-Delos Deniz Birliği'ne katılmıştır. Daha sonra Atinalılar ile Spartalılar arasındaki Peleponnes savaşları sırasında Spartalı komutan Lysandros, Çanakkale Boğazında Atina ve müttefiklerinin donanmasını yenerek Abidos’u bir süreliğine Spartaya bağlı bir eyalet merkezi haline getirmiştir.
  • Makedonya Kralı Büyük İskender’in ordusuda MÖ 334 yılında Asyaya Abidos’dan çıkmıştır.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.