Abdullah bin Cübeyr

Abdullah bin Cübeyr (ö. 624), İslam peygamberi Muhammed’in sahabisidir.

Medine’nin Evs kabilesine mensuptur. Birinci Akabe Biatı’ndan sonra müslüman olmuştur. İkinci Akabe Biatı’na da katılmıştır.

Hicret’ten sonra Bedir ve Uhud muharebelerine katıldı. Uhud Muharebesinde müslüman ordusunun gerisini koruyan okçu birliğinin komutanıydı. Ordu bozguna uğrayınca arkadan saldıran Mekke ordusuyla yapılan çatışmada ölmüştür.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.