Abdürrezzak Bahir Efendi

Abdürrezzak Bahir Efendi (ö. 1860), Osmanlı devlet adamı ve tarihçi.

Mustafa Reşit Paşa'nın yanında Paris'e gitmiştir. Nafıa meclisi başkâtipliği ve dahiliye kâtipliği görevlerinde bulunmuştur. Risale-i Sagire adlı sefaretnamesinde Avrupa'nın zenginleşmesinin nedenleri, kültürü, sosyal yardım kurumları üzerinde durmuş, Paris ve çevresini tanıtmıştır. 1845 tarihli bu yapıt Osmanlı İmparatorluğu'nun bilinen son sefaretnamesidir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/3/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.