Abdülvâdîler

Abdülvadiler, Cezayir'in batısında Tlemsen merkezli olarak 1236-1555 yılları arasında Tilimsan Devleti'ni yöneten Berberî hanedandır.

Abdülvadiler

Tarih

İlk zamanlarında Cezayir'in batısını ve ortalarını egemenliğine alan hanedan zamanla Tlemsen'le kısıtlı kalmıştır. 1337-1348 ve 1352-1359 dönemlerinde Fas'taki Meriniler'in işgaline uğramışlar, Aralık 1517'de Tlemsen'in Barbaros Hayreddin Paşa tarafından fethi ile Osmanlı Devleti'ne bağlanmışlardır. 1550-1555 arasında İspanyollara tâbi olmuşlarsa da, Cezayir Beylerbeyi Salih Paşa'nın Tlemsen'i kesin olarak fethetmesiyle ortadan kaldırılmışlardır. Son hükümdar Hasen, Türk fethinden sonra Vahran'daki İspanyol garnizonuna sığınmıştır.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.