Abdülhalim Efendi

Mevlana Abdülhalim Efendi (? - 1516) Osmanlı döneminde yaşamış alim, veli ve divan şairi[1]

Tam ismi Abdülhalîm bin Ali olup kısaca Halimi Çelebi diye de bilinir. Kastamonulu olup, doğum tarihi bilinmemektedir. İlk öğrenimini tamamladıktan sonra devrinin âlimlerinden ayrıca Molla Alâeddîn-i Arabî'nin hizmetine girdi ve ondan dini ilim dersleri aldı. Molla Alâeddîn-i Arabî vefât ettikten sonra, Arap ülkelerini dolaşarak hacca gitti.[2] Hac görevini tamamladıktan sonra İran'a giderek sûfîyyenin ileri gelenlerinden Şeyh Mahdûmî'nin hizmetinde de bulundu. İran'da uzun süre kaldıktan[3] sonra asıl memleketi olan Kastamonu'ya döndü.[4]

Kastamonu'da iken Yavuz Sultan Selim'in daveti ile Trabzon'a gitti. I. Selim'in hocası olarak da görev yapmıştır. Yavuz Sultan Selim kendisi çok ilgi gösterdi.[5] Sultan Selim Han ile birlikte Mısır Seferi'ne de katılmıştır. Mısır Seferi dönüşünde 922/1516 senesinde Şam'da ölmüştür. Orada, Muhyiddin İbn Arabi'nin türbesine defnedilmiştir.

Kaynakça

  1. "Arşivlenmiş kopya". 17 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Temmuz 2019.
  2. "Arşivlenmiş kopya". 8 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Temmuz 2019.
  3. "Arşivlenmiş kopya". 25 Ekim 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Temmuz 2019.
  4. "Arşivlenmiş kopya". 17 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Temmuz 2019.
  5. "Arşivlenmiş kopya". 17 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Temmuz 2019.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.