Abdülaziz Bayındır

Abdülaziz Bayındır
Doğum 1951 (65-66 yaşında)
Tortum, Erzurum, Türkiye
Meslek İlâhiyatçı, yazar
İnternet sitesi
www.suleymaniyevakfi.org

Abdulaziz Bayındır (d. 1951, Tortum, Erzurum), Türk ilâhiyat profesörü, İslâm hukukçusu.

Eğitimi

Atatürk Üniversitesi, İslâmî İlimler Fakültesi'den 1976 yılında mezun oldu.[1] 1984’te “Şer’iyye Sicilleri doğrultusunda Osmanlılarda Muhakeme Usulleri” isimli teziyle İslâm Hukuku dalında İlâhiyat Doktoru; 1987’de İslâm İktisâdıyla ilgili çalışmalarıyla da Kelam ve İslâm Hukuku dalında doçent oldu. Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır Arapça, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.[1][2]

Kariyeri

1976'dan 1997 yılına kadar İstanbul Müftülüğü'nde çalışıp uzman, müftü yardımcılığı, Fetva Kurulu Başkanlığı ve Şer'iyye Sicilleri Arşivi yöneticiliği görevlerinde bulundu. 1993’te Süleymaniye Vakfı’nı kurdu. 1997 yılında İstanbul Müftülüğü'ndeki görevinden ayrılarak İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'e öğretim üyesi (doçent) olarak geçti. 2003 yılında ise İslâm Hukuku profesörü oldu. Bu fakültede Temel İslâm Bilimleri adı altında İslâm Hukuku Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanlığını yürütmektedir. Şu anda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesidir.[1][2]

Görüşleri

Bayındır'a göre bugün İslam'ın tartışmasız tek kaynağı Kuran-ı Kerim'dır. Diğer bilgi ve kaynaklar Kuran'ın getirdiği ilkelere uygunsa kabul edilir. Müslümanlar dinlerini ancak Kuran yoluyla anlayabilir ve Peygamberlerini ancak Kuran yoluyla doğru bir şekilde tanıyabilir. Kuran'ı anlamak için ise Bakara Suresi 151. ve 269. ayetlerde sözü geçen "hikmet[3] yöntemini" bilmek gerekir. Bayındır, "hikmet yöntemi"yle Kuran'ın kendi kendini açıkladığını ve onu anlamak için başka yorumlara gerek olmadığını belirtmiştir. [4][5][6]

1)Emevi ve Abbasi devirlerinde ortaya çıkan, Roma ve Sasani hukukuyla oluşturulan ve bugüne kadar süren Geleneksel İslam anlayışı.

2)Peygamberimizin Kuran ile tebliğ ettiği, sahih sünnetiyle de uyguladığı gerçek din olan Kur'an İslamı.

Kur'an İslamı'nda Kuran-ı Kerim, Peygamber'in öğrettiği hikmet yöntemiyle anlaşılır ve tefsir edilirdi. Ancak Hz.Ömer'den hilafetinin bitişiden sonra yavaş yavaş unutulmaya başlanan hikmet anlayışının yeri, ulema ictihadlarıyla (fıkıh kitapları, ilmihaller vb...) doldurulmuş ve bu da büyük yorum hatalarına yol açmıştır. Geleneksel anlayış o zamanlardan bugüne devam etmekte ve bu sebeple Müslümanlara yol göstermesi gereken Kuran-ı Kerim, çözüm kaynağı olarak kullanılamamaktadır. Bayındır'a göre Müslümanlar, kitapları Kuran'ı anlama usulü olan hikmeti bilmediklerinden dolayı batı tarzı çözümleri kurtuluş olarak görmekte fakat bu da yöntem de toplumları daha da yozlaştırmakta çürümeyi önleyememektedir.[27] Geleneksel anlayışın kabulleri Kuran süzgecinden geçirilmeli, Kuran'a aykırı olan görüşler fıkıh ve diğer dini kabullerden ayırılmalıdır. Bu da ancak hikmet yöntemi ile yani Kuran-ı Kerim'in kendi kendisini yorumlayan sistemini kullanarak yapılabilir.

Özel hayatı

Abdülaziz Bayındır, evli ve dört çocuk babasıdır.[2]

Eserleri[2]

Türkçe

Bildiriler

 1. Meskenle İlgili Fıkhi Meseleler
 2. Kötüyü Tasvir
 3. Günümüzde Karı-Koca İhtilaflarının Sebepleri
 4. Seferîlik ve Namazların Birleştirilmesi
 5. İnsan Cesedi ve Otopsi
 6. Eyüp Mahkemesi
 7. Menkul Kıymetler Borsası
 8. Faizsiz Finansman Yolları

Kitaplar

 1. İslâm Muhakeme Usulü (Osmanlı Devri Uygulaması), İstanbul, 1986
 2. Kur'an Işığında Tarikatçılığa Bakış, İstanbul, 1997
 3. Din ve Devlet İlişkileri Teokrasi ve Laiklik, İstanbul, 1999
 4. Duada Evliyayı Aracı Koyma ve Şirk, İstanbul, 2001
 5. Ticaret ve Faiz, İstanbul, 2002
 6. Kur'an Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar, İstanbul, 2005
 7. Risale-i Nur eleştirisi, İstanbul

Makaleler

 1. Ödemeyi Geciktiren Borçluyu Cezalandırma. (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3. sayı)
 2. Nikâh Sözleşmesinde Velinin Yeri (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4. sayısı)
 3. Kitab-ı Mukaddes’e ve Kur’an’a Göre Teokrasi ve Laiklik (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin 1. sayısı)
 4. Başlangıçtan Günümüze Kadar İslâm Toplumunda Madeni Paralar ve Kağıt Paralar (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin 2. sayısı)
 5. Domuz Derisi (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin 2. sayısı)
 6. Talep Enflasyonu ve Ortaklık Sistemi (Kur’an Mesajı ilmî Araştırmalar Dergisi, Kasım 1997)
 7. Maliyet Enflasyonu (Kur’an Mesajı İlmî Araştırmalar Dergisi, Aralık 1997)
 8. Menkul Kıymetler Borsası (Kur’an Mesajı İlmî Araştırmalar Dergisi, Şubat 1998)

Uluslararası İlmî Toplantılar[2]

 1. Eyüp Mahkemesi
 2. Menkul Kıymetler Borsası
 3. Kur’an’da Eşyanın Dili: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 15-16 Mayıs 2008 tarihlerinde düzenlediği Uluslar arası Çevre ve Din Sempozyumu
 4. Kur’an’da Şey, İrade Ve Fıtrat: Süleymaniye Vakfı ile Moskova Üniversitesi Asya Afrika Enstitüsü ve Rusya İslam Üniversitesi işbirliği ile Moskova ve Kazan’da Yapılan İlmî Toplantılarda sunulan tebliği. (14–17 Nisan 2008)
 5. Din ve Fıtrat: Moskova Üniversitesi Asya Afrika Enstitüsü öğrencilerine konferans. (15 Nisan 2008)
 6. Kur’an’ı Açıklamada Yeni Yöntem: Rusya İslam Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerine konferans ve konu ile ilgili ilmi müzakereler. (17 Nisan 2008)
 7. Din ve Bilim: Kazan Beşeri İlimler ve Pedagoji Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencilerine konferans (18 Nisan 2008)
 8. Din Bilim ve Fıtrat: Almanya Tübingen Üniversitesi Katolik İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyelerine, öğrencilere ve halka açık konferans. (10 Mayıs 2008)
 9. Din ve Devlet İlişkileri: Almanya Tübingen Üniversitesi Katolik İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyelerine, öğrencilere ve halka açık konferans. (13 Aralık 2008)
 10. Ruh-Beden İlişkisi
 11. Almanya Tübingen Üniversitesi Katolik İlahiyat Fakültesi ile birlikte düzenlediğimiz Müslüman Hıristiyan Diyaloğu’nda sunulan bildiri. (2009-03-08, Roma)

Katolik Kilisesi’ne Mektup

09.03.2009 tarihinde Almanya'daki Tübingen Üniversitesi Katolik İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Richard PUZA ile birlikte Vatikan’da Katolik Kilisesine ortak hedef ve ortak görev teklifini içeren bir mektup verilmiştir.

Ortak hedef, “Din ve bilim dengesini kurarak yeni bir çağ, denge çağını başlatmak”.

Ortak görev de “Allah’ın indirdiği kitapları, Allah’ın yarattığı kitapla, yani varlıklar âleminde geçerli kanunlarla birlikte okumak” diye belirlenmiştir.

Yabancı diller

Bildiriler

 1. مبدأ الكتاب و السنة في العقوبة في التعدي على الحقوق
 2. التعليق على اقتراح إيجاد مؤشر إسلامي للتعامل العاجل بديلا عن مؤشر الفائدة
 3. Eyüp Mahkemesi
 4. Menkul Kıymetler Borsası

Makaleler

 1. عقوبة المدين المماطل بالغرامة المالية
 2. تأثير التضخم النقدي في قضاء الديون
 3. Kur’an Işığında Tarikatçılığa Bakış adlı kitap Arapça, Azerice, Rusça ve Uygurca olmak üzere birçok dile çevrilmiş olup bunların bir kısmı söz konusu dilde kitap hâlinde yayınlanmıştır. Rusçası ise kitap olarak yayınlanmanın yanı sıra “Müslüman Diyaloğu” genel başlığı altında Moskova’da Rusça yayınlanan “Din ve Bilim” dergisinde Mayıs 2002 – Mayıs 2003 tarihleri arasında yayınlanmıştır.

Kaynaklar

 1. 1 2 3 "BİYOGRAFİ: Abdülaziz Bayındır Kimdir?" (Türkçe). SABAH. 29 Ekim 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151029173901/http://www.sabah.com.tr:80/abdulaziz-bayindir-kimdir-. Erişim tarihi: 2016-06-28.
 2. 1 2 3 4 5 "Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır – Hakkında" (Türkçe). Süleymaniye Vakfı. 8 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151208070700/http://www.suleymaniyevakfi.org:80/yazar/prof-dr-abdulaziz-bayindir.html. Erişim tarihi: 2016-06-28.
 3. https://youtu.be/lvzdgpZUWQ0?t=214 15-12-2014 tarihinde yapılan Yükselen Sözler programında Bayındır hikmet yöntemiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor
 4. http://www.suleymaniyevakfi.org/kuran-dersleri/2-bakara-suresi-269-ayet.html Bayındır'ın hikmet kavramıyla ilgili kaleme aldığı makalesi
 5. https://www.youtube.com/watch?v=IGuJmeMT2lc&feature=youtu.be Bayındır, videonun 01.13 sn'sinde sahabenin Hikmet eğitimi hakkında bilgi veriyor
 6. https://www.youtube.com/watch?v=C-8skkg4iTc&feature=youtu.be "Müslümanların Kimlik Bunalımı" isimli toplantıda videonun 7.29 sn'sinde Bayındır, sorunların çözüm yöntemi olan hikmet ile ilgili açıklamalarda bulunuyor
 7. https://www.youtube.com/watch?v=6oz6r1VtQ-c İmsak vaktini ayrıntılı açıklayan bir video
 8. https://www.youtube.com/watch?v=OGKcfkKpy6Q "Uydurulan dinde yatsı sonu, sahur ve imsak vakti" isimli toplantı
 9. https://youtu.be/vnzWpfZxk3o?t=258 Ali Rıza Demircan'ın imsak vaktiyle ilgili görüşleri
 10. https://www.youtube.com/watch?v=OGKcfkKpy6Q&feature=youtu.be&t=4477 Bayındır'ın yatsı namazının son vakti ile ilgili görüşleri
 11. Peygamberimiz Ramazan ayında itikafta bulunduğu sırada teheccüd namazı kılarken, arkasında saf tutmaya başlayan sahabileri görünce şu sözleri söylediği rivayet edilir; Zeyd İbni Sâbit radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ey İnsanlar! Evinizde namaz kılınız. Zirâ, farz namaz dışındaki namazların en makbûlu, insanın evinde kıldığı namazdır.” (Buhârî, Ezân 81, İ`tisâm 3; Muslim, Musâfirîn 213; İbni Mâce, İkâmet 186, 198; Riyazu's Salihin, Nafile namaz, 1130)
 12. https://www.youtube.com/watch?v=pwbdHzzHcio&feature=youtu.be&t=81 Bayındır'ın teravih ile ilgili görüşleri
 13. https://www.youtube.com/watch?v=Hq5g-uRGwGY&feature=youtu.be&t=573 Bayındır'ın teravih namazıyla ilgili yaptığı bir toplantıdaki açıklamaları
 14. http://www.suleymaniyevakfi.org/guncel/savas-esirleri-ve-cariyelik.html Bayındır'ın "Savaş esirleri ve cariyelik" isimli makalesi. Bayındır makalesinde kölelik ve cariyeliğin Kuran'da yasaklandığını ilgili ayet ve hadislere dayanarak savunuyor
 15. https://www.youtube.com/watch?v=C-8skkg4iTc&feature=youtu.be&t=607 Bayındır, hikmet kavramının unutulmasından sonra İslam hukukuna, Roma ve Sasani hukukunun nasıl yerleştiğini ve müslüman toplumlarda ortaya çıkardığı tahribatı anlatıyor
 16. https://youtu.be/oXxqa0ydk6o?t=830 Bayındır konuya delil olarak getirdiği Muhammed Suresi 4.ayet ile ilgili açıklama yapıyor
 17. http://www.suleymaniyevakfi.org/kutsanan-gelenek-ve-kuran/kuran-ve-gelenege-gore-kucuklerin-evlendirilmesi.html Dr.Fatih Orum'un "Kur'an ve Geleneğe Göre Küçüklerin Evlendirilmesi" adlı makale
 18. https://youtu.be/q5ANnn_6soM?t=22 Bayındır, Kuran-ı Kerim'de evlilik yaşı ile ilgili ayetleri açıklıyor ve Dr.Fatih Orum'um bu konuda yazdığı makalenin okunmasını tavsiye ediyor
 19. Bayındır, Abdülaziz (2012), Aracılık ve Şirk, 4.Baskı, Süleymaniye Vakfı Yayınları
 20. Bayındır, Abdülaziz (2012), Tarikatçılığa Bakış, 7.Baskı, Süleymaniye Vakfı Yayınları
 21. https://youtu.be/STNPCMeAXJA?t=332 Bayındır, kaynak olarak gösterilen bu videoda açıkça "Allah gaybı bilir" dediği halde ilgili siteye girildiğinde videonun başlığı sanki tersini söylüyormuş gibi yazılmış. Bayındır, bu videoda kendilerine yönelik "Allah gaybı bilmez dedi" diyerek iddiada bulunanların şahsına iftira ettiklerini beyan etmiştir. (Video Ebubekir Sifil ile yapılan toplantıya aittir)
 22. https://youtu.be/RLaWI7RmT2I?t=192 Bayındır, Yükselen Sözler adlı tv programında "Allah'ın Bilgisi ve Kader" konusunu ayrıntılı olarak anlatmış, tartışılan ve eleştirilen konulara cevaplar vermiştir
 23. Bayındır, Abdülaziz (2007), Ticaret ve Faiz, Süleymaniye Vakfı Yayınları, İstanbul
 24. https://youtu.be/LXw9KmQOD84?t=4686 Bayındır, faizsiz finans kuruluşlarının nasıl faizle çalışır hale geldiği gerçeğini, uluslararası toplantılarda alınan kararlar ve başından geçen olayları da aktararak anlatıyor
 25. https://www.youtube.com/watch?v=hdzAqrnZSfg Bayındır'ın, imanın şartlarından biri olan Melekleri konu alan toplantısı - 1
 26. https://www.youtube.com/watch?v=QL7R3Q2cr5M Bayındır'ın, imanın şartlarından biri olan Melekleri konu alan toplantısı - 2
 27. https://youtu.be/965YAZxBD6I?t=124
 28. "Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır’la İstişhad Eylemleri Üzerine" (Türkçe) (HTML). Süleymaniye Vakfı. 2010-04-30. 2010-04-30 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://www.suleymaniyevakfi.org/roportajlar/prof-dr-abdulaziz-bayindirla-istishad-eylemleri-uzerine.html. Erişim tarihi: 2016-06-28.
 29. https://youtu.be/2EQtInP4Y2c?t=51 Bayındır bu programda tarihselcilerin yaptığı hata ve yanlışları ayetlerden örnekler vererek açıklıyor
 30. https://youtu.be/GCtDbEQ8crA?list=PL6ZYZ2arQ8bvZahakA32_Zhb9Z3QikIgN&t=177 Bayındır, katıldığı televizyon programında din ve bilim ilişkileri hakkındaki görüşünü açıklıyor

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 12/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.