Abbad bin Bişr

Abbad bin Bişr (589 - 634), İslam peygamberi Muhammed'in sahabesi.


Abbad bin Bişr
Arapça: عبّاد بن بشر
Kendi dilinde ismi Abbad bin Bişr bin Vakş el-Ensarî
Doğum 589
Medine, Arabistan
Ölüm 634
Yemame, Arabistan
Ölüm sebebi Yemame Muharebesi
Milliyet Arap
Evs kabilesi
Eşheloğulları kolu
Abbad bin Bişr
Savaşları/Çatışmaları Bedir Muharebesi
Uhud Muharebesi
Hendek Muharebesi
Zaturrika Seferi
Beni Kureyza Seferi
Hudeybiye Antlaşması
Hayber Muharebesi
Mekke'nin Fethi
Huneyn Muharebesi
Tebük Seferi
Yemame Muharebesi

Medine'nin Evs kabilesinin ileri gelen ailelerinden Eşheloğulları kolundandır. Müslüman olduktan sonra Bedir, Uhud ve Hendek muharebelerine katıldı. Bu savaşlarda peygamberin korumalığını yaptı. Mustalık kabilesine öğretmen ve zekat memuru olarak görevlendirildi. Muhammed'e karşı düşmanca faaliyetlerde bulunan Kâ'b bin Eşref'i öldüren birliğin içindeydi. Kendisinden iki hadis rivayeti yapılmıştır.

Abbad bin Bişr, Yemame Muharebesi'nde öldü. 634 yılında, peygamberliğini ilan eden Müseylime üzerine gönderilen orduda görev almıştı. Ensar ve Muhacir arasında bir gerginlik ve savaşa isteksizlik görünce bir tepe üzerine çıkarak “Kılıçlarınızın kınını kırıp atın!” diyerek dört yüz kadar Medineli Müslümanı etrafına toplayarak saldırıya geçti ve kahramanca savaştı. Bu saldırıda tanınmayacak şekilde yaralandı ve savaş meydanında öldü.[1]

Menkıbeleri

Abbad bin Bişr, peygamber Muhammed'in ölümünden sonra yazılan hadis ve tabakat kitaplarında cesareti ve kahramanlığıyla anılmıştır. Hakkında Aişe'nin 'Ensar içinde en faziletli üç kişi' şeklinde andığı bir hadisi mevcuttur. Başta Bedir ve Uhud olmak üzere katıldığı tüm savaşlarda en önde ilerlediği ve cesaretle savaştığı anlatılır. Bu savaşlarda ordunun ve peygamberin korumalığını da yapmıştır.

Kaynaklar

  1. Wikipedia ilgili madde
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.