ARQ

ARQ (Automatic Repeat Request - Otomatik Tekrar İsteği)

İletim sırasında verinin bütünlüğü ve doğru bir şekilde iletilebilmesi için ARQ kullanılır. ARQ için uygulanan yöntemler olumlu doğrulama,zaman aşımı sonrasında yeniden gönderim, olumsuz doğrulama ve yeniden gönderim. Olumlu doğrulama: alıcı hatasız aldığı tüm çerceveler için bir doğrulama iletisi gönderir. Zamanaşımı sonrasında yeniden gönderim: gönderici gönderdiği veri çerceveleri için belirli bir sürede olumlu doğruşama alamadığı zaman çerceveyi yeniden göndermesi. Olumsuz doğrulama ve yeniden gönderim: alıcı hatalı alınan bir çerceveden sonra olumsuz doğrulama iletisi göndererek hatalı çercevenin yeniden gönderilmesini sağlar. İki tür ARQ istemi ve bunlara ait iletişim kuralları vardır. Beklemeli Tekrar İstemi (Idle RQ) ve Sürekli Tekrar İstemi (Continious RQ)

Dur ve Bekle ARQ (Stop and Wait ARQ)

ARQ metotlarını en basiti Dur ve Bekle ARQ metodudur. Dur ve Bekle ARQ herseferinde yalnız bir çerceve gönderirir. Alıcı pencereyi doğru bir şekilde alırsa bir ACK (onay) sinyali gönderir. Böylece Dur ve Bekle ARQ bir sonraki pencereyi yollar. Eğer ACK sinyali gelmez ise zaman aşımı prensibine göre tekrar pencere gönderilir. Eğer sinyal iletimi sırasında sorun oluşursa aynı pencere karşıya iki defa ulaşmış olur.Pencerelerden biri silinerek bu durum çözülür.

Geri Git ARQ (Go-Back-N ARQ)

Pencere iletimi bir ACK sinyali beklemeden sürekli olarak gerçekleşir. Alıcı hatalı bir pencere ile karşılaştığında gönderen taraftan hatalı pencereden sonraki pencereler tekrar gönderilir.

Kaynakça

http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_repeat-request

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/22/2014. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.