Amerika Birleşik Devletleri demografisi

Amerika Birleşik Devletleri demografisi
Nüfus 323,341,000 (3.)
Yoğunluk 32.54 kişi/km2 (180.)
Artış oranı artış % 0.77 (143.)
Doğum oranı 13.42 doğum/1,000 nüfus (147.)
Ölüm oranı 8.15/1,000 nüfus (100.)
Beklenen yaşam süresi 79.56 yıl (36t.)
  erkek 77.11 yıl
  kadın 81.94 yıl
Doğurganlık oranı 1.86 çocuk/kadın (123.)
Bebek ölüm oranı 6.17 ölüm/1,000 canlı doğum
Net göç oranı 2.45 göçmen/1,000 nüfus
Yaş dağılımı
0–14 yaş %19.4
15–64 yaş %66.2
65 ve üstü %14.4
Dil
Resmî Federal düzeyde yok
Konuşulan İngilizce %80, İspanyolca %12.4, diğer Hint-Avrupa %3.7, Asya-Pasifik dilleri %3, diğer diller %0.9

30 Nisan 2016 tarihi itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam nüfusu 323,730,000 kişidir ve bu oranla ülke dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesidir.[1] 2014 rakamlarına göre ülke nüfusunun %81'i kentlerde oturur.[2] Kaliforniya ve Teksas en kalabalık eyaletlerdir[3] ve ülke nüfusunun merkezi batıya ve güneye doğru kaymaktadır.[4] New York ülkenin en kalabalık kentidir.[5]

Kaynakça

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/11/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.