Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyade Kolordusu

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyade Kolordusu
United States Marine Corps

Etkin 10 Kasım 1775-
Ülke Amerika Birleşik Devletleri
Bağlılık Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı
Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Dairesi
Büyüklük 202.779 aktif
Garnizon/Merkez Pentagon
Renkleri Kırmızı & Altın         
Savaşları Amerikan Bağımsızlık Savaşı
Quasi-Savaşı
Berberi Savaşları
1812 Savaşı
Seminole Savaşları
Meksika-Amerika Savaşı
Amerikan İç Savaşı
İspanyol-Amerikan Savaşı
Filipin-Amerikan Savaşı
Boxer Ayaklanması
Banana Savaşları
Birinci Dünya Savaşı
İkinci Dünya Savaşı
Kore Savaşı
Vietnam Savaşı
Körfez Savaşı
Somali İç Savaşı
Kosova Savaşı
Afganistan Savaşı
Irak Savaşı
Şafak Yolculuğu Operasyonu
Süslemeler

Başkanlık Birimi Takdir

Ortak Fazilet Birimi Ödülü

Deniz Kuvvetleri Birimi Takdir

Yürekli Birim Ödülü


Fazilet Birimi Takdir

Croix de Guerre

Filipin Başkanlık Birimi Takdir

Kore Cumhurbaşkanlığı Birimi Takdir

Vietnam Kahramanlık Haçı

Vietnam Sivil Eylemleri Madalyası
Komutanları
Deniz Piyade Kolordusu Sekreteri Hon. Ray Mabus
Komutan GEN James F. Amos
Komutan Yardımcısı GEN Joseph F. Dunford, Jr.
Komuta Başçavuşu SMMC Micheal P. Barrett
Nişanlar
Kartal, Küre ve Çapa

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadeleri (The United States Marine Corps - USMC, anlam: "Birleşik Devletleri Deniz Piyade Kolordusu"), ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan başlı başına bir kuvvet komutanlığıdır. ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gibi doğrudan ABD Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Dairesine bağlı olduğu halde ayrı bir kuvvet komutanlığıdır. Komutanı organizasyon, idare, plan ve proglama bakımından doğrudan Deniz Kuvvetleri Müsteşarına karşı sorumludur. Gerekli hallerde Başkan, Savunma Bakanı, Ulusal Güvenlik Konseyi ve Anavatan Güvenlik Konseyi'ne tavsiyede bulunmakla yükümlüdür.

İleri üsleri ele geçirip savunacak deniz erlerini yetiştirmek ve deniz seferlerine bağlı kara ve hava harekatlarını yürütmekle görevlidir. Deniz Kuvvetleri'nin belirli gemilerine hizmet birlikleri vermekten başka Deniz Kuvvetleri'nin kıyı tesisleri ile dış ülkelerdeki ABD diplomatik temsilciliklerinin güvenliğini de sağlar. ABD başkanının vereceği buna benzer daha başka görevleri de yerine getirir.

Deniz Piyadeleri'ne bağlı hava birlikleri, genel olarak karada görev yapan kuvvetlere yakın destek sağlamak ve çıkarma harekatlarını yürütmek için kullanılır.

Ayrıca Deniz Kuvvetleri'nin uçak gemilerindeki hava birliklerini de takviye eder. Deniz hücum stratejisi çok sıkı bir hava-kara eşgüdümü gerektirdiğinden, Deniz Piyadeleri karadaki kuvvetlerle olduğu gibi bütün öteki birimlerle de bütünleşmiş durumdadır.

Tarih

Deniz Piyadeleri, kurulduğu 1775'ten bu yana ABD'nin yaptığı bütün savaşlara katılmıştır.

Memlük kılıcı (Mameluke sword)
Deniz piyadeleri bir yarışmada M1114 iterken

1801-1805'te Birinci Berberi Savaşına katılmış ve Derne muharebesini kazanarak "Derne kahramanı" olarak anılmıştır. Hamit Karamanlı tarafından Üsteğmen Presley Neville O'Bannon'a "Mamlûk kılıcı" hediye edilmiştir. 1825'te "Mamlûk kılıcı" Deniz Piyade subaylarının kılıcı olarak kabul edilmiş ve günümüzde de bu geleneği değişmemiştir.

ABD Deniz Piyadeleri'nin yönetim yapısı, 1947'de çıkartılan Ulusal Güvenlik Yasası ve 1952'de bu yasada yapılan değişikliklere dayanır. Deniz Piyadeleri komutanı, Deniz Piyadeleri'ni ilgilendiren bütün konularda Kurmay Başkanları Ortak Kurulu üyeleriyle eşit konumdadır. Deniz Piyadeleri, Pasifik Donanması Deniz Piyade Kuvveti ve Atlantik Donanması Deniz Piyade Kuvveti adlı iki harekat kuvvetinden, askere alma, eğitim, lojistik sağlama, üs, tesis ve okulların bakımı gibi konularla görevli bir destek kuruluşundan ve Deniz Piyadesi Yedekleri'nden oluşur. ABD deniz piyadeleri dünyada uçak ve tanklara sahip olan birkaç birlikten birisidir. En son teknoloji silahları, üstün hava desteği ve baskın uçak sayısı ile birçok savaşı rahatlıkla kazanmışlardır (Irak Savaşı, Körfez Savaşı vb). Deniz piyadeleri 1945'ten sonra ABD'nin ana işgal gücü konumuna gelmiştir. Deniz piyadeleri Pasifik güçleri olarak II. Dünya Savaşı'nda da yer almış ve Japonlara karşı temel güç olarak kullanılmıştır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.