Aşağı Almanca

Aşağı Almanca ya da Alçak Almanca, Almanya'nın kuzeyinde ve Hollanda'nın batısında yaygın olan Eski Saksoncadan türemiş ve birçok diyalekte sahip olan bir dildir. Aşağı Almanca diyalektleri İngilizce ve Frizceye benzerlik gösterir. Bu benzerlikler dillerin ortak kökeninden kaynaklıdır.

Aşağı Almanca
Ana dili olanlar Almanya, Hollanda, Danimarka, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Kanada, ABD, Meksika, Belize, Brezilya, Bolivya ve Paraguay
Konuşan sayısı Yaklaşık 10 milyon, bunların arasında yaklaşık 1-2 milyonun anadili ya da iyi seviyede konuşabildiği bir dil.  (tarih gerekli)
Dil ailesi
Hint-Avrupa Dilleri
Yazı sistemi Latin
Onaylanmış azınlık dili

 Almanya

 Hollanda
Dil kodları
ISO 639-1 -
ISO 639-2 nds
ISO 639-3 nds
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.