Ağırlık

Ağırlık, bir cisme uygulanan kütleçekim kuvvetidir. Dünya'da bir cismi ele alırsak yükseğe çıkıldıkça ağırlığı azalır ki bu da yarıçap ile alakalı bir durum (Kutuplar Yarıçapı:6357 km. Ekvator Yarıçapı: 6378 km.) kutuplara gidildikçe ağırlığı artar, ekvatora gittikçe ağırlığı azalır. Dünyamızın şekli olan geoit (kutuplardan basık ekvatordan şişkin) nedeniyle kutup bölgelerinde Dünya'nın merkezine daha yakın oluruz ve yer çekimi yani ağırlığımız artar. Ağırlık birimi newton'dur ve simgesi 'N'dir.

Yatay bir taban üzerine konan bir cismin, o taban üzerine yaptığı basınca ya da bir noktaya asılı bir cismin, o noktaya uyguladığı yer çekimi kuvvetine verilen ad.

Bu bakımdan, ağırlığın yönü, yer çekimi kuvvetinin yönündedir. Bu da, cismin kütlesine ve o yerin ivmesine bağlıdır. İvme, yeryüzünde cismin bulunduğu yere göre değişebildiğine göre, kütlesi sabit olan bir cismin mutlak ağırlığı, küre üzerinde bulunduğu yere göre değişir.

Ağırlık merkezi

Bir cismin parçacıkları üzerine etki eden yerçekimleri bileşkesinin uygulama noktasına verilen isimdir. Boşluğa bırakılan her cisim, yerçekiminin etkisi altında kalarak düşer. Yerçekimi, cismin yere düşmesini, dolayısıyla bir ağırlığı olmasını sağlar. Yerçekimi kuvveti, kütlesi (m) olan bir nokta gibi tasarlanan cismin parçacıklarına ayrı ayrı etki yapar. Bir cismin ağırlık merkezi, o cismin meydana gelmesini sağlayan noktalar sisteminin, o noktada toplanmış ve yerçekimi kuvveti o noktaya etki ediyormuş gibi olan halidir.

Ağırlık merkezinin bilinmesi, cisimlerin denge hallerini ve çeşitli yapıtların devrilmeden durabilmelerinin sağlanmasında yardımcı olur.

Kütlesi 1 kg olan bir cisim
1 kg'lık kütlenin ağırlığı Paris'te 9,81 N alınırsa
  • Ekvator'da 9,78 N
  • Kutuplarda 9,83 N
  • İstanbul'da 9,80 N
  • Ankara'da 9,78 N
  • Antalya'da 9,78 N ölçülür.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.