Ağır sanayi

Ağır sanayi, büyük bir sermaye ve etki alanına sahip olan kitlesel üretim araçlarının ve fabrikaların üretiminde rol alan bir sanayi grubudur. Genellikle makine sanayi, madencilik, metalurji, enerji, savunma sanayi ve kimya endüstrisi gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Hollanda'da entegre çelik fabrikası.

Ağır sanayide kullanılan teçhizat ve makineler, ekseriyetle gelişmiş ülkelerde üretilebildiğinden; ağır sanayi, bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verebilir.[1]

Sera Gazı Emisyonları

2019 yılı itibariyle ağır sanayi, küresel ölçekte sera gazı emisyonlarının yaklaşık %22'sinden sorumludur. Bu emisyonların %42'si çimento, çelik ve petrokimya gibi yüksek sıcaklık koşulları altında yapılan endüstriyel işlemlerden kaynaklanmaktadır.[2]

Ayrıca bakınız

Dış bağlantılar

  1. "ağır sanayi ve gelişmişlik". Erişim tarihi: 29 Ocak 2021.
  2. "Sera emisyonu". Erişim tarihi: 29 Ocak 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.