Açiki

Açiki ya da Atsiki (Yunanca: Ατσική), Limni Adası'ndaki yerleşim birimlerinden biridir. Adanın kuzey kısmında bulunmaktadır. 134,672 km2'lik adanın %28,2'sini kaplamaktadır. Adanın kuzey bölümünde yer alan bu yer, kıyı hattına kuşuçumu yaklaşık 4 km mesafede konumlanmıştır. Aziz Yorgo Kilisesi'nin ve Artopinelis'in hemen yakınında ünlü Açiki Meydanı yer almaktadır. Bölgenin 3 km kuzeybatısında daha yüksekçe konumlanmış bulunan Krinida'dan bakıldığında Açiki oldukça net biçimde görülebilir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.