Açık oturum

Açık oturum, bir sözlü anlatım türüdür. Toplumun her kesimini ilgilendirdiği gibi, belli bir konuda da düzenlenebilir. Uzman kişiler bir başkan yönetiminde topluluk karşısında tartışır. Açık oturumlar kalabalık izleyici kitleleri karşısında yapılabileceği gibi radyo veya televizyon ile yayımlanabilir. Genellikle panel ile karıştırılan bir türdür. Aralarında üslup farkı vardır. Açık oturum daha ciddi ve mücadeleci üslupla yapılmasına rağmen, panelde sohbet üslubu hâkimdir. Açık oturumda başkan toplantıya hâkimdir. Sorular sorar ve konuşmacıların düşüncelerini sorgular.

Kaynakça

  • PEGEM Türk Dili ve Edebiyatı ÖABT Bilgi Bankası, 2014
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.