Açık mimari

Açık mimari, herkesin kısmen veya tamamen kullanabileceği spesifikasyonları olan yazılım veya donanım mimarisidir. Açık mimariye kısaca yayımlanmış spesifikasyonları olan tasarım da denebilir.

Aslında, Açık Mimariler hem çeşitli standartlarca veya ticaret örgütlerince onaylanan mimarileri hem de spesifikasyonları sahibince yayımlanmış bağımsız tasarımları olan mimarileri de kapsar. Sonuçta, farklı sistemlerin beraberce çalışabilmesine olanak veren mimarilerdir.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.