5. Türkiye Hükûmeti

İsmet İnönü

5. Türkiye Hükûmeti, 1 Kasım 1927 - 27 Eylül 1930 tarihleri arasında görev yaptı. Dördüncü İnönü Hükûmeti olarak bilinir.

Görev İsim
Başvekil İsmet İnönü
Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt
Müdafaa-i Millîye ve Bahriye (Millî Savunma ve Denizcilik) Vekili Mustafa Abdülhalik Renda
Dahiliye (İçişleri) Vekili Şükrü Kaya
Hariciye (Dışişleri) Vekili Tevfik Rüştü Aras
Maliye Vekili Şükrü Saracoğlu
İktisat (Ekonomi) Vekili Şakir Kesebir
21 Ocak 1928 - 29 Mayıs 1929
Mustafa Rahmi Köken
29 Mayıs 1929 - 27 Eylül 1930
Maarif (Eğitim) Vekili Mustafa Necati Uğural
1 Kasım 1927 - 1 Ocak 1929
İsmet İnönü (Geçici)
1 Ocak 1929 - 2 Mart 1929
Hüseyin Vasıf Çınar
2 Mart 1929 - 13 Nisan 1929
Cemal Hüsnü Taray
13 Nisan 1929 - 22 Eylül 1930
Nafia (Bayındırlık) Vekili Behiç Erkin
1 Kasım 1927 - 15 Ekim 1928
Recep Peker
15 Ekim 1928 - 27 Eylül 1930
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Refik Saydam
Ziraat ve Ticaret Vekili Mustafa Rahmi Köken
1 Kasım 1927 - 21 Ocak 1928

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/4/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.