4. Ordu (Osmanlı)

4. Ordu Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılan askerî reformlar sırasında 19. yüzyılın sonlarında kuruldu.

4. Ordu
Cemal Paşa ve Fuad Bey (Nisan 1917)
Etkin 7 Eylül 1914 – 26 Eylül 1918
Ülke  Osmanlı İmparatorluğu
Bağlılık  Osmanlı ordusu
Sınıfı Piyade
Tipi Ordu
Garnizon/Karargâh Bağdat, Şam
Savaşları

I. Dünya Savaşı

Komutanlar
Ünlü
komutanları
Zeki Paşa (Eylül – 18 Kasım 1914)
Cemal Paşa (18 Kasım 1914 – Eylül 1917)
Mersinli Cemal Paşa (Eylül 1917 - Ekim 1918)

Düzen

1877 Savaş Düzeni

1877 yılında, Anadolu'da konuşluydu. Oluşumu:[1]

1908 Savaş Düzeni

 • 4.Ordu Kumandanı Müşir Mehmed Zeki Paşa[2]
 • 7. Piyade Tümeni (Yedinci Fırka-i Hümayun) (Kumandan: Ferik Ahmed Hamdi Paşa)[2]
  • 13ncü Nizamiye Livası (Kumandan: Mirliva Salih Paşa)[2]
  • 14ncü Nizamiye Livası (Kumandan: Mirliva Said Paşa)[2]
 • 8. Piyade Tümeni (Sekizinci Fırka-i Hümayun) (Kumandan: Ferik Mahmud Paşa)[2]
  • 15nci Nizamiye Livası (Kumandan: Mirliva Ahmed Süreyya Paşa)[2]
  • 16nci Nizamiye Livası (Kumandan: Ferik Salih Paşa)[2]
 • 19. Piyade Tümeni (On Dokuzuncu Fırka-i Hümayun) (Kumandan: Ferik Emin Paşa)[2]
  • 17nci Nizamiye Livası (Kumandan: Mirliva Mustafa Naim Paşa)[2]
  • 18nci Nizamiye Livası (Kumandan: Asaf Paşa)[2]
 • 4. Süvari Fırka-i Hümayun (Kumandan: Ferik Ahmed Sıdkı Paşa - Umum Hamidiye ve Hafif Süvari Alayları Kumandanı)[2]
 • 4. Topçu Tümeni (Dördüncü Topçu Fırkası)
 • Erzurum Kalesi Topçu Alayı

Dördüncü Ordu'da dört Redif (rezerv) tümeni vardı:[3][4]

 • 13. Erzincan Yedek Piyade Tümeni (On Üçüncü Erzincan Redif Fırkası)
 • 14. Trabzon Yedek Piyade Tümeni (On Dördüncü Trabzon Redif Fırkası)
 • 15. Diyarbekir Yedek Piyade Tümeni (On Beşinci Diyarbekir Redif Fırkası)
 • 16. Sivas Yedek Piyade Tümeni (On Altıncı Sivas Redif Fırkası)

1911 Savaş Düzeni

1911 yılındaki Osmanlı Ordusu'ndaki yeniden yapılanma ile, bir kolordunun Bağdat merkezli olarak ordu seviyesinde kurulmasına karar verildi. 1911 yılında Birinci Balkan Savaşı'ndan önce Ordu olarak aşağıdaki şekilde yapılandırıldı:[5]

I. Dünya Savaşı

Kasım 1914 Savaş Düzeni

Kasım 1914'te ordu, aşağıdaki şekilde yapılandırıldı:[6]

Nisan Sonu 1915 Savaş Düzeni

Nisan Sonu 1915'te 8. Tümen ve 10. Tümen 8. Kolordu'ya bağlandı.[7]

Yaz Sonu 1915, Ocak 1916 Savaş Düzeni

Yaz Sonu 1915, Ocak 1916'da ordu, aşağıdaki şekilde yapılandırıldı:[8]

 • Dördüncü Ordu (Suriye-Filistin)
  • 8. Kolordu
   • 23. Tümen
   • 24. Tümen
   • 27. Tümen
  • 12. Kolordu
   • 41. Tümen
   • 42. Tümen
   • 46. Tümen

Ağustos, Aralık 1916 Savaş Düzeni

Ağustos ve Aralık 1916'da ordu, aşağıdaki şekilde yapılandırıldı:[9]

 • Dördüncü Ordu (Suriye-Filistin)
  • 13. Kolordu
   • 3. Tümen
   • 23. Tümen
   • 24. Tümen
   • 27. Tümen
  • 12. Kolordu
   • 41. Tümen
   • 42. Tümen
   • 43. Tümen
   • 46. Tümen

Ağustos 1917 Savaş Düzeni

Ağustos 1917'de ordu, aşağıdaki şekilde yapılandırıldı:[10]

 • Dördüncü Ordu (Suriye-Filistin)
   • 3. Süvari Tümeni
  • 8. Kolordu
   • 48. Tümen
  • 12. Kolordu
   • 23. Tümen
   • 44. Tümen
  • 15. Kolordu
   • 43. Tümen
  • 20. Kolordu
   • 16. Tümen
   • 54. Tümen
  • 22. Kolordu
   • 3. Tümen
   • 7. Tümen
   • 53. Tümen

Ocak, Haziran 1918 Savaş Düzeni

Ocak ve Haziran 1918'de ordu, aşağıdaki şekilde yapılandırıldı:[11]

 • Dördüncü Ordu (Cemal Paşa komutasında) (Suriye-Batı Arabistan)
  • 8. Kolordu (Ali Fuad Bey komutasında)[12]
   • 43. Tümen
   • 48. Tümen
  • 12. Kolordu
   • 23. Tümen
   • 41. Tümen
   • 44. Tümen
  • Hicaz Kolordusu
   • 58. Tümen
   • Geçici Piyade Tümeni x 3

Eylül 1918 Savaş Düzeni

Eylül 1918'de ordu, aşağıdaki şekilde yapılandırıldı:[13]

Kaynakça

 1. Ian Drury, Illustrated by Raffaele Ruggeri, The Russo-Turkish War 1877, Men-at-Arms 277, Ospray Publishing Ltd., Reprinted 1999, ISBN 1-85532-371-0, p. 35.
 2. Salname-i Askeriye-1326 (1908-1909). Matbaa-i Askeriye.
 3. Erickson (2003), p.19
 4. T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Balkan Harbi, 1912-1913: Harbin Sebepleri, Askerî Hazırlıklar ve Osmanlı Devletinin Harbe Girişi, Genelkurmay Basımevi, 1970, pp. 87-90. (Türkçe)
 5. Erickson (2001), pp.382-383
 6. Erickson (2001), p.43
 7. Erickson (2001), p.86
 8. Erickson (2001), pp. 109, 126
 9. Erickson (2001), pp.134, 154
 10. Erickson (2001), p.170
 11. Erickson (2001), pp.181, 188
 12. Falls 1930 Volume 2 Part 2 p.657
 13. Erickson (2001), p.197
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.