3-Metilpentan

3-metilpentan, moleküler formülü C6H14 olan dallanmış zincirli bir alkandır. Pentan zincirinde üçüncü karbon atomuna bağlı bir metil grubundan oluşan bir hekzan yapısal izomeridir. Pentan zincirinin ikinci karbonu üzerinde yer alan metil grubuna sahip olan izomerik 2-metilpentan ile benzer yapıya sahiptir.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.