2021 Rusya yasama seçimleri

2021 Rusya yasama seçimleri, Rusya Federasyonu'nda 19 Eylül 2021 pazar günü Rusya'nın yasama organı Duma'nın 450 üyesini belirlemek amacıyla yapılacak olan genel seçimlerdir. Bir sonraki yasama seçimi, Federal Meclis'in alt meclisi olan Devlet Dumas'ının 8. toplantısı için 450 sandalyeyi seçmek üzere en geç 19 Eylül 2021'e kadar Rusya'da yapılacak. Seçimlere giren Birleşik Rusya, 2016 seçimlerini% 54,2 oy ve 343 sandalye ile kazandıktan sonra iktidar partisi oldu. Seçim günü, 7. toplantıya ait Devlet Duması'nın seçildiği anayasal sürenin sona erdiği ayın üçüncü Pazar günüdür. Devlet Duması'nın seçildiği anayasal dönem, seçildiği tarihten itibaren hesaplanır. Devlet Duması'nın seçim günü, oylama günüdür ve bunun sonucunda yetkili kompozisyonda seçilmiştir. Devlet Dumasının erken feshi durumunda, Başkan erken seçim çağrısı yapmalıdır. Bu durumda seçim günü, Devlet Duması'nın feshedildiği tarihten üç ay sonraki günden önceki son Pazar günü olmalıdır.[1]

2021 Rusya Genel Seçimleri

19 Eylül 2021

Rusya Duması'nın 450 sandalyesi için
Çoğunluk için 226 sandalye gerekli
Kayıtlı 110.311.810

Kaynakça

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.