2001 Mars Odyssey

2001 Mars Odyssey, Mars yörüngesinde dönen bir robotik uzay aracıdır. Görevin tamamı için tahmin edilen maliyeti 297 milyon dolar olan proje, NASA tarafından geliştirildi ve Lockheed Martin'e dışarıdan sözleşmeli olarak ihale edildi. Görevi, spektrometre ve termal kamera kullanarak geçmişte veya günümüzde su ile buz kanıtları saptamak ve bunun yanı sıra gezegenin jeolojisini ve radyasyon ortamını incelemektir.[1]

Odyssey uzay aracının Mars üzerinde kavramsal çizimi.

Adını, bilimkurgu yazarı Arthur C. Clarke'ın 2001: Bir Uzay Destanı romanından almıştır.

Bilimsel araçlar

  • Thermal Emission Imaging System (THEMIS) - Termal Emisyon Görüntüleme Sistemi
  • Gamma Ray Spectrometer (GRS) - Gama Işını Spektrometresi
  • Mars Radiation Environment Experiment (MARIE) - Mars Radyasyon Ortamı Deneyi

Kaynakça

  1. Mars Odyssey Contribution to Mars Exploration Program Science Goals. NASA. En son 11 Ekim 2015 tarihinde erişildi. (İngilizce)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.