2. Türkiye Hükûmeti

2. Türkiye Hükûmeti, 6 Mart 1924 - 22 Kasım 1924 tarihleri arasında görev yaptı. İkinci İnönü Hükûmeti olarak bilinir.[1]

İsmet İnönü

Arkaplan

Başbakan, Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan İsmet İnönü'ydü. İnönü aynı zamanda ilk hükûmetin başbakanıydı, ancak hükûmetin yapısındaki köklü bir değişikliğin (iki kritik bakanlığın kaldırılması) ardından İnönü ikinci hükûmeti kurdu.

Hükûmet

Görevİsim
Başvekil
Hariciye (Dışişleri) Vekili
İsmet İnönü
Adliye Vekili Mustafa Necati Uğural
Müdafaa-i Millîye (Millî Savunma) Vekili Kazım Özalp
Dahiliye (İçişleri) Vekili Ahmet Ferit Tek
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Renda
6 Mart 1924 - 21 Mayıs 1924
Recep Peker
21 Mayıs 1924 - 22 Kasım 1924
Maarif (Eğitim) Vekili Hüseyin Vasıf Çınar
Mübadele, İmar ve İskân Vekili Celâl Bayar
6 Mart 1924 - 7 Temmuz 1924
Refet Canıtez
7 Temmuz 1924 - 5 Kasım 1924
Nafia (Bayındırlık) Vekili Süleyman Sırrı Aral
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Refik Saydam
Ziraat (Tarım) Vekili Zekai Apaydın
6 Mart 1924 - 20 Ağustos 1924
Şükrü Kaya
20 Ağustos 1924 - 22 Kasım 1924
Ticaret Vekili Hasan Saka

Sonu

Güçlü bir muhalefet olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın oluşumunun ardından, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'de çok partili bir demokrasiyi canlandırmak için ilk çabasında ılımlı bir siyasetçi olan Fethi Okyar'ı başbakan olarak atadı.

İlginç Bilgiler

Hükûmetin dört üyesi olan Recep Peker, Refik Saydam, Celal Bayar ve Hasan Saka daha sonraları başbakan olmuşlardır.

Kaynakça

  1. "Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri". hurriyet.com.tr. Hürriyet. 17 Mart 2003. 3 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2020.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.