2. Türkiye Hükûmeti

İsmet İnönü

2. Türkiye Hükûmeti, 6 Mart 1924 - 22 Kasım 1924 tarihleri arasında görev yaptı. İkinci İnönü Hükûmeti olarak bilinir.

İsim Görev
Başvekil
Hariciye (Dışişleri) Vekili
İsmet İnönü
Adliye Vekili Mustafa Necati Uğural
Müdafaa-i Millîye (Millî Savunma) Vekili Kazım Özalp
Dahiliye (İçişleri) Vekili Ahmet Ferit Tek
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Renda
6 Mart 1924 - 21 Mayıs 1924
Recep Peker
21 Mayıs 1924 - 22 Kasım 1924
Maarif (Eğitim) Vekili Hüseyin Vasıf Çınar
Mübadele, İmar ve İskân Vekili Celâl Bayar
6 Mart 1924 - 7 Temmuz 1924
Refet Canıtez
7 Temmuz 1924 - 5 Kasım 1924
Nafia (Bayındırlık) Vekili Süleyman Sırrı Aral
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Refik Saydam
Ziraat (Tarım) Vekili Zekai Apaydın
6 Mart 1924 - 20 Ağustos 1924
Şükrü Kaya
20 Ağustos 1924 - 22 Kasım 1924
Ticaret Vekili Hasan Saka

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/7/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.