1730-1732 Osmanlı-İran Savaşı

1730–1732 Osmanlı-Safevi Savaşı
Osmanlı-İran Savaşları
Tarih1730 - 1732
BölgeBatı İran ve Kafkaslar
SonuçOsmanlı zaferi, Ahmet Paşa Antlaşması - Kirmanşah mükavelesi
Taraflar
Safevi Hanedanı Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu
Komutanlar ve liderler
II. Tahmasb Nadir Şah Afşar Osmanlı İmparatorluğu I. Mahmut
Osmanlı İmparatorluğu Hekimoğlu Ali Paşa
Güçler
40000 25000(Osmanlı), 15000(Şirvan ve Gence)
Kayıplar
28000-29000 2000-2500

1730-1732 Osmanlı-İran Savaşı, 18. yüzyılda Osmanlı Devleti ile İran'daki Safevi Hanedanı arasında yapılmış olan bir savaştır.

Öncesi

Patrona Halil İsyanının çıkmasında İran savaşlarından gelen olumsuz haberlerin rolü barizdi. Bu nedenle İran üzerine sefere karar verildi.

Savaş

Osmanlı kuvvetleri İran seraskeri Ahmet Paşa ile Erzurum valisi ve Revan seraskeri Hekimoğlu Ali Paşa kumandası altında iki koldan harekete geçti. 30 Temmuz 1731'de Kirmanşah alındı. 15 Eylül'de Kürican sahrasında İran kuvvetleri bozguna uğratıldı. Urmiye ve Tebriz ele geçirildi. İran şahının barış istemesi üzerine Ocak 1732 Ocak 16-da Ahmet Paşa Antlaşması imzalandı. Şah II Tehmasib mağlup oldu.

Sonrası

Buna göre Aras Nehri iki devlet arasında hudut kabul edilirek Revan, Gence, Nahcivan, Bitlis, Şirvan ve Dağıstan Osmanlılara; Tebriz, Kirmanşah, Hemedan, Luristan ve Erdelan eyaletleri ise İran'a bırakıldı. Söz konusu antlaşma Osmanlı Devleti'nin memnun etmedi ve sadrazam azledildi. Dolayısıyla, kırılgan bir barış ortamı oluştu. İran da kaybettiği Kafkas topraklarını geri almak için fırsat kollamaya başladı. 1733'te İran'da iktidarı tamamen ele geçiren Nadir Şah, Osmanlıların eline geçen bölgeleri almak için tekrar savaş açtı. 1735'te Arpaçay'da yapılan muharebeyi Osmanlılar kaybetti. Gence, Tiflis ve Revan İran'ın eline geçti.

Kaynakça

    This article is issued from Vikipedi - version of the 12/25/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.