14. Türkiye Hükûmeti

Şükrü Saracoğlu

13. Türkiye Hükûmeti, 9 Mart 1943 - 7 Ağustos 1946 tarihleri arasında görev yaptı. İkinci Saracoğlu Hükûmeti olarak bilinir.

Görev İsim
Başvekil Şükrü Saraçoğlu
Adliye Vekili Ali Rıza Türel
9 Mart 1943 - 6 Nisan 1946
Mümtaz Ökmen
6 Nisan 1946 - 7 Ağustos 1946
Dahiliye (İçişleri) Vekili Recep Peker
9 Mart 1943 - 20 Mayıs 1943
Hilmi Uran
20 Mayıs 1943 - 7 Ağustos 1946
Müdafaa-i Millîye (Millî Savunma) Vekili Ali Rıza Artunkal
Hariciye (Dışişleri) Vekili Numan Menemencioğlu
9 Mart 1943 - 16 Haziran 1944
Hasan Saka
13 Eylül 1944 - 7 Ağustos 1946
Maliye Vekili Fuat Ağralı
9 Mart 1943 - 13 Eylül 1944
Nurullah Esat Sümer
13 Eylül 1944 - 7 Ağustos 1946
Maarif (Eğitim) Vekili Hasan Âli Yücel
İktisat (Ekonomi) Vekili Fuat Sirmen
Muharebe ve Münakalat (Haberleşme ve Ulaştırma) Vekili Ali Fuat Cebesoy
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Ahmet Hulusi Alataş
9 Mart 1943 - 18 Ocak 1945
Sadi Konuk
18 Ocak 1945 - 7 Ağustos 1946
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Suat Hayri Ürgüplü
9 Mart 1943 - 13 Şubat 1946
Tahsin Çoşkan
19 Şubat 1946 - 7 Ağustos 1946
Nafia (Bayındırlık) Vekili Sırrı Day
Ziraat (Tarım) Vekili Şevket Raşit Hatipoğlu
Çalışma Vekili Sadi Irmak
Ticaret Vekili Celal Sait Siren
9 Mart 1943 - 31 Mayıs 1945
Raif Karadeniz
31 Mayıs 1945 - 7 Ağustos 1946

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 2/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.