12. Türkiye Hükûmeti

12. Türkiye Hükûmeti, 3 Nisan 1939 - 9 Temmuz 1942 tarihleri arasında görev yaptı. İkinci Saydam Hükûmeti olarak bilinir.[1]

Görevİsim
Başvekil Refik Saydam
Adliye Vekili Tevfik Fikret Sılay
3 Nisan 1939 - 26 Mayıs 1939
Ali Fethi Okyar
26 Mayıs 1939 - 12 Mart 1941
Hasan Safyettin Menemencioğlu
12 Mart 1941 - 9 Temmuz 1942
Müdafaa-i Millîye (Millî Savunma) Vekili Naci Tınaz
3 Nisan 1939 - 5 Nisan 1940
Saffet Arıkan
5 Nisan 1940 - 12 kasım 1941
Ali Rıza Artunkal
12 Kasım 1941 - 9 Temmuz 1942
Dahiliye (İçişleri) Vekili Faik Öztrak
3 Nisan 1939 - 6 Mayıs 1942
Ahmet Fikri Tüzer
6 Mayıs 1942 - 9 Temmuz 1942
Hariciye (Dışişleri) Vekili Şükrü Saracoğlu
İktisat (Ekonomi) Vekili Sırrı Day
3 Nisan 1939 - 31 Temmuz 1941
Hüseyin Hüsnü Çakır
31 Temmuz 1941 - 9 Temmuz 1942
Maarif (Eğitim) Vekili Hasan Âli Yücel
Nafia (Bayındırlık) Vekili Ali Fuat Cebesoy
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Ahmet Hulusi Alataş
Gümrük ve İnhisarlar Vekili Ali Rana Tarhan
3 Nisan 1939 - 26 Mayıs 1939
Raif Karadeniz
26 Mayıs 1939 - 9 Temmuz 1942
Muharebe ve Münakalat (Haberleşme ve Ulaştırma) Vekili Ali Çetinkaya
3 Nisan 1939 - 20 Kasım 1940
Cevdet Kerim İncedayı
20 Kasım 1940 - 12 Kasım 1941
Mehmet Fahri Engin
12 Kasım 1941 - 9 Temmuz 1942
Ziraat (Tarım) Vekili Reşat Muhlis Erkmen
Ticaret Vekili Cezmi Erçin
3 Nisan 1939 - 1 Kasım 1939
Nazmi Topçuoğlu
1 Kasım 1939 - 26 Kasım 1940
Mümtaz Ökmen
26 Kasım 1940 - 9 Temmuz 1942
Refik Saydam

Kaynakça

  1. "Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri". hurriyet.com.tr. Hürriyet. 17 Mart 2003. 3 Nisan 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ağustos 2020.

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.