Ⱨⱨ Türkî Kiril Alfabelerinde yer alan Ҳ harfinin Latin alfabesine çevrilmesinde kullanılan bir ses değeridir. Arapçadaki Ha (ح) harfidir.

Latin alfabesi
Ⱨⱨ harfi

Ses değeri

Boğazdan gelen gırtlaksı bir H sesidir. Normal H sesinden biraz daha kalın, boğumlu ve hırıltılıdır. H sesi hiçbir engele takılmadan çıkarken, bu ses boğazın orta kısmında titreşir. Örneğin: Maⱨrem (Mahrem)... Bu sese en uygun örneklerden birisi de Ⱨacı (Ҳacı: Hacı) sözcüğüdür. Anadolu Türkçesinin halk ağzındaki ve Azericedeki kullanımında Arapçadaki Hı (خ) harfi ile olan farkı çoğu zaman ortadan kalkmıştır (X).

Kullanıldığı diller

Hakasça, Uygurca, Özbekçe ve ayrıca Karakalpakça'da Ҳ biçimiyle yer alan Kiril harfine denk düşer. Türk dilleri dışında Abhazca, Tacikçe, İtelmence gibi Asya dillerinde de bulunur.

ISO temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış H harfi
ĤĥȞȟḦḧḢḣḨḩḤḥḪḫH̱ẖĦħⱧⱨ

tarih paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.