Αlfa

Alfa (Α α) (Yunanca: Άλφα, alfa) Yunan alfabesinin ilk harfidir. Türkçe'deki /a/ sesine karşılık gelir. Alfa, Fenike Alfabesi'nin ilk harfi, alef 'ten türetilmiştir. Türkçe alfabe kelimesi de Yunanca'nın ilk iki harfi olan Alfa ve Betadan gelir.

Alfa purum

Alfa purum (Latince'den, Türkçe anlamı Safi Alfa) Grekçe'de e (Epsilon), i (Iota) ve r (Ro) harflerinden sonra gelen a (Alfa) harfini tanımlamak için kullanılır. Alfa purum, Yunanca'da çekim eki ve fiillere etkisi olduğu için önemlidir. Buna göre örneğin Grekçe: γέφυρα géfira ("Köprü") kelimesi genitifde γεφύρᾱς gephýrās şeklinde çekilir. Grekçe: δόξα dóxa ("kanaat" ya da "şöhret") kelimesi bunun aksine genitifde Grekçe: δόξης dóxēs şeklinde çekilir.

Alfa privativum

Yunanca'da alfa harfi ön ek olarak kullanıldığında bir şeyin yokluğunu yahut etkisizliğini vurgular ve bu özelliği ile o kelimeyi olumsuzlar. Yalnızca olumsuzluk kattığı durumlarda alfa negativum olarak da adlandırılır. Türkçeye geçen asosyal ve ateist gibi kelimeler de bu ön ekin sonucudur.

Örnekler

Aγγαρεία (angaria) = Angarya

Αχούρι (ahuri) = Ahır

Αχλάδι (ahlađi) = Armut, Ahlat

Αυλή (avli) = Avlu

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.