Ž

Çekçe, Slovakça, Hırvatça, Sırpça, Boşnakça, Letonca, Litvanca, Kuzey Lapça, Çingenece, Türkmence, Lazca, Gürcüce, Megrelcede de kullanılır. Estonca ve Fincede sadece yabancı kelimelerde kullanılır. Harf Kiril harflerini kullanan Slav dillerinde ж harfinin romanizasyonunda kullanılır. Ž harfi /ʒ/ sesini gösterir. Bu ses Türkçedeki "J" harfinin ses değerini taşır.

Latin alfabesi
Žž harfi
Ž ž
Ž ž

Arapçanın Latinizasyonu

Arapçanın romanizasyonunda ise Peltek Z (ذ: Zal) harfini gösterir. Örneğin: Žat, Žemin, Ževk...

ISO temel Latin alfabesi
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
Özel işaret almış Z harfi

tarih paleografi türetimler diyakritik noktalama rakamlar harf listesi

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.