Şose

Şose, kırık taş veya çakıl döküldükten sonra üzerinden silindir geçirilerek hazırlanan basit bir tür karayolu. Asfalt yollardan farkı, zift gibi yapıştırıcı ve birleştirici malzemelerin kullanılmamasıdır. Bazen taşların üzerine kum da dökülür.

Bir şose yolu

Şose yollar, toprak yollara nazaran daha dayanıklıdır, çamurlanmayı kısmen engeller ve daha ağır vasıtaların gömülmeden geçmesine imkân sağlar. Asfalt yollara nazaran daha ekonomik olduğu için, pek çok ülkede köy ve kasaba yollarında yaygın olarak kullanılır.

Etimoloji

Türkçeye Fransızca chaussée (yol) sözcüğünden geçen kavramın kökeni chaux (kireçtaşı) sözcüğüdür. Bunun nedeni Ortaçağda şosenin kireçtaşı dökülerek hazırlanmasıdır.[1]

Kaynakça

  1. Robert Delort, La vie au Moyen Âge, 1982, Points/histoire
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.