Şivekar Sultan

Şivekar Sultan, Osmanlı Padişahı İbrahim'in eşi. Sultan İbrahim'in kilolu kadın arzusu üzerine İstanbul'da aranarak bulunan bir Ermeni kadındı.[1] Sultan İbrahim günün birinde kendisi için İstanbul'daki en iri kadının derhal bulunmasını emretti.[2] Bu emir üzerine saray görevlileri aramaya koyuldular ve nihayetinde Üsküdar'da bir Ermeni kadın buldular. Sultan İbrahim'i oldukça etkileyen bu kadına Şivekar adı verildi. Ayrıca Şam'ın tüm gelirleri Şivekar Sultan'a bağışlandı.[3]

Kaynakça

  1. Zuhuri Danışman, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, IX, Yeni Matbaa, s. 239
  2. M. Çağatay Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, Ötüken Yayınları, s. 98
  3. Murat Bardakçı, Osmanlı'da Seks, Gür Yayınları, s. 221
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.