Şive

Şive veya aksan, bir dilin bir bölge halkına, belli bir yabancı dilin konuşucularına ya da etnik bir azınlığa özgü kullanımıdır. Örnek olarak Türkçeyi Karadeniz şivesi, Rum şivesi ya da Amerikan şivesiyle konuşmak gibi.[1]

Kaynakça

  1. İmer, Kâmile; Kocaman, Ahmet; Özsoy, Sumru (2011). Dilbilim sözlüğü. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. s. 235. ISBN 978-605-4238-53-8.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.