Şirzad

Şirzad (ö. 1116), 1115-1116 yılları arasında hüküm süren Gazne Devleti sultanı.

Gazneli III. Mesut, Şubat-Mart 1115'te 54 yaşında öldü ve yerine oğlu Şirzad geçti. Kısa bir süre tahtta kalan Şirzad, kardeşi Arslanşah tarafından tahttan uzaklaştırıldı ve öldürüldü.[1]

Kaynakça

  • Bosworth, Clifford Edmund (1977). The Later Ghaznavids: Splendour and Decay, The Dynasty in Afghanistan and Northern India 1040–1186 Columbia University Press, New York. ISBN 0-231-04428-3
  • Merçil, Erdoğan (1989). Gazneliler Devleti Tarihi, TTK Yayınevi, Ankara, ISBN 975-16-0189-4.

Dipnotlar

  1. Bosworth, The Later Ghaznavids: Splendour and Decay, s.90

Dış bağlantılar

Önce gelen:
III. Mesut
Gazne Sultanı
1115 - 1116
Sonra gelen:
Arslanşah
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.