Şimon kabilesi

Şimon kabilesi (İbranice: שִׁמְעוֹן, Şimon, Anlam:Dinleme, İşitme), Tora'da adı geçen On İki İsrail Kabilesi'nden biridir.

Antik İsrail

M.Ö. 1200'lü yıllarda Kenan topraklarının fethinden sonra[1] Yeşu[2] bu toprakları on iki kabile arasında bölüştürdü. Yehuda kabilesinin güney ve batı bölgelerinde bulunan Şimon kabilesinin sınırları Tora'da açıkça anlatılmamıştır. Şimon kabilesinin Yehuda kabilesinin içinde bir enklav olma ihtimali yüksektir. Yehuda Krallığı kurulunca içinde yer alan bu kabilenin önemi diğer kabilelerinki kadar değildir.

Kökeni

Oniki kabile ve toprakları

Toraya göre kabile adını torunları olduğu Yakup'un Lea'dan olan oğlu Şimon'dan almıştır. Debora'nın Ezgisi'nde adı geçmeyen bu kabilenin başlangıçta bir kabile olarak sayılmadığı düşünülür.[3] Israel Finkelstein'a göre bu insanlar, Debora'nın Ezgisi yazıldığı sırada Kenan topraklarının en güneyinde önemi olmayan kırsal bölgelerde yaşayan insanlardı.[4]

Karakter

Tanah'ın Tarihler kitabından edinilen izlenime göre Şimon kabilesi tek bir bölgede sabit olarak yaşamıyordu. Adı geçen kitapta anlatıldığına göre bir kısmı hayvancılık için güneyde Gedor'a, kimisi Hezekiah hükümdarlığında Meunim'e bazıları da Seir dağlık bölgesine yerleşti.[5]

Midraş'a göre diğer kabilelerin çocukları da Şimon kabilesinden gelir çünkü diğer kabilelerin erkekleri dul kalan Şimon kabilesinin kadınlarını kendilerine eş olarak almıştır.[6]

Akibeti

Yeşu kitabında Şimon'un şehirleri listelenmiştir[7] fakat aynı kitabın farklı yerlerinde bu şehirlerin Yehuda kabilesine ait oluduğu da kaydedilmiştir.[6][8]. Bu durum bazı din bilimciler açısından farklı zaman dilimlerini anlattığı düşünülür.[6][9] Bu çelişki şöyle açıklanır: Şimon kabilesi Şehem şehrini katlettiği için cezalandırılmış ve Leviler gibi dağınık şekilde yaşamaya zorlanmıştır. Leviler bütün İsrail topraklarında dağınık yaşarken bu durum Şimon söz konusu olunca sadece Yahudiye için geçerlidir. Sayılar kitabında Şimon kabilesinin nüfusunun aniden yarıya düştüğü anlatılır ve bu durumun M.Ö. 700 - 600 yılları arasında gerçekleştiği düşünülür.[6][10]

Tanah'taki Musa'nın kutsaması şiirinde Şimon kabilesinin adı geçmez. Şimon kabilesinin nüfusunun neredeyse yok oluşu Şimon'un Yakup'un kızı Dina'ya tecavüz edilmesinden sonra Şehem şehrini yerle bir etmesine bağlanır ve bu durum Yakup'un kutsaması şiirinde olay gerçekleşmeden evvel öngörülmüştür.

Yehuda Krallığı'nda kalmayı başaran az sayıdaki Şimon, Yehuda Krallığındaki diğer kabilelerle birlikte Babil Sürgününe gönderilmiş ve sürgün dönüşü bu kabilelerde kimlik ayrılığı ortadan kalkıp hepsine birden Yahudi denmiştir. Midraş'a göre ise Şimon kabilesi Babilliler tarafından Aksum Krallığı'na (bugünkü Etiyopya) karanlık dağların ardına sürülmüştür.[6] Bugün bazı gruplar (ve özellikle bazı Hıristiyanlar) kendilerini Şimon kabilesinin torunları sayarlar. (bkz Kayıp On Kabile)

Kaynakça

  1. Kitchen, Kenneth A. (2003), "On the Reliability of the Old Testament" (Grand Rapids, Michigan. William B. Eerdmans Publishing Company)(ISBN 0-8028-4960-1)
  2. Bazı kaynaklarda Türkçeye Yuşâ olarak tercüme edilmiştir
  3. This article incorporates text from the 1901–1906 Jewish Encyclopedia
  4. Israel Finkelstein, the Bible Unearthed
  5. 1 Tarihler 4:38-43
  6. Jewish Encyclopedia
  7. Yeşu 19:2-6
  8. Yeşu 15:26-32
  9. Peake's commentary on the Bible
  10. Richard Elliott Friedman, Who Wrote the Bible? (Harper San Francisco) (1987) ISBN 0-06-063035-3

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.