Ölçü (şiir)

1- Hece ölçüsü

Dizelerdeki hecelerin sayıca eşit olması kuralına dayanır. Ağırlıklı olarak halk edebiyatında kullanılmıştır.

Her görünen dost yüzü, 7 hece/
Ondan ayırmam gözü, 7 hece/
Gitmez dilimden sözü. 7 hece/
Gözleri süzer bizi. 7 hece/

2- Aruz ölçüsü

Dizelerdeki hecelerin kısalık- ortanca uzunluk ve yaprak esasına bağlı olan bir ölçü sistemidir. Sonu ünlüyle biten heceler kısa (.) ile gösterilir. Ünsüz ile biten heceler ve aslında uzun olan heceler (-) ile gösterilir. Aruz ölçüsü gereği dizenin son hecesi kısa da olsa uzun kabul edilir. Aruz kalıbına uyulmadığında imâle, zîhaf, ulâma, medd gibi kusurlar yapılır. Bu ölçü ağırlıklı olarak divan edebiyatında kullanılmıştır.

3- Serbest ölçü

Herhangi bir ölçüye uymadan, hatta bazen kafiyeye bile uymadan yazılan şiirlerdir. Cumhuriyetten sonra yaygınlaşmaya başlamıştır.

ŞİİR TÜRLERİ

--Epik şiir

--Lirik şiir

--Pastarol şiir

--Didaktik şiir

--Satirik şiir

This article is issued from Vikipedi - version of the 1/3/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.