Şiîliğin bayram, mâtem ve anı günleri

Şiîliğin bayram, mâtem ve anı günleri, Bu sayfa Şîʿa inançlarınca kabul edilen kutlama, mâtem ve anma günlerinin bir listesidir.

İsnâaşerîyye

Aşağıdaki listede İsnâaşerîyye Şîʿa inancındaki kutlama/mâtem/anma günleri gösterilmiştir.

İsnâaşerîyye Şiîler'i tarafından benimsenen kutlama/mâtem/anma günleri listesi
Tarih Tip Olay (kutlama/mâtem/anma) Notlar
Muharrem
1MMuharrem Matemi'nin başlamasıRebiü'l-Evvel'in Sekizinci gününe kadar İki ay Sekiz gün devam eder
2Mİmâm Hüseyin'in Kerbelâ'ya varışı, 61 A.H.
3Mİmâm Hüseyin ile arkadaşların sularının Kerbelâ'da kesilmesi
7 M Depolardaki suların tükenmesi
9MTessûa/Şeb-i AşûreAşûre Gecesi
10MAşûre Günüİmâm Hüseyin ile arkadaşlarının şehadeti, 61 A.H.
MŞem-i GharibeAşûre Akşamı
12MŞehîd-i Kerbelâ'yı anma toplantısı ve yemeğiAşûre'nin Üçüncü günü
17RFil YılıEbrehe'nin Kâbe'ye saldırması
18RKıble'nin yönünün Mescid-i Aksa'dan Kâbe istikâmetine doğru değiştirilmesi, 2 A.H.
20MAşûre'nin Onuncu günü
25Mİmâm Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn'in şehadeti, 95 A.H.
29/30MAşûre'nin Yirminci günü
Sefer
1RSıffin Savaşı, 37 A.H.
MKerbelâ Savaşı'nda esir düşen askerlerin I. Yezid'in Suriye'deki Sarayı olan Emevî Camii'ne girmeleri
7Rİmâm Mûsâ el-Kâzım'ın doğum günü, 128 A.H.Mâtem dönemine rastgelmesi nedeniyle kutlanılmamaktadır.
10MKerbelâ esiri ve İmâm Hüseyin'in en genç kızı Zeyneb-i Sâkine'nin şehadeti
MAşûre'nin Otuzuncu günü
RAli'nin Nehrevan Zaferi
12RSelmân-ı Fariî'nin doğumu
17Mİmâm Ali er-Rızâ'nın şehadeti, 203 A.H.Bazı âlimlere göre 29 Sefer ya da 23 Zilhicce
20MErba'înAşûre'nin Kırkıncı günü
28MMuhammed Peygamber'in ölümü, 11 A.H.
Mİmâm Hasan'ın şehadeti, 50 A.H.
Rebiü'l-Evvel
1RPeygamber Muhammed'in Hicreti
5RCenâb-ı Masûma-i Kûm'un ölümü
8MImâm Hasan el-Askerî'nin şehadeti, 260 A.H.
9CEid-i Zehra
Cİmâm-ı Zaman Muhammed el Mehdi'nin İmâmeti
14RI. Yezid'in ölümü
15Rİlk camii olan Kuba Mescidi'nin açılması, 1 A.H.
17CPeygamberin doğumu, 53 B.H.
Cİmâm Câʿfer es-Sâdık'ın doğum günü, 83 A.H.
18RÜmmügülsüm bint Ali'nin doğumu
Rebiu'l-Âhir
8CHasan el-Askerî'nin doğumu, 232 A.H.
Cemaziy'el-Evvel
1RHârûn er-Reşîd'in ölümü
10RCemel Savaşı
14MFatıma Zehra'nın şehadeti, 11 A.H.Bazı âlimlere göre ayni ayın On Üçünde ya da Cemaziy'el-Ahîr'in Üçüncü günü
15Cİmâm Ali Zeyn el-Âb’ı-Dîn'in doğum günü 37 A.H.Cemaziy'el-Ahîr'in Onbeşinci günü; diğer bazı âlimlere göre ise Şaban'ın Beşinci günü
Cemaziy'el-Ahîr
13RAbbas bin Ali'nin annesi Umm ul-Banin'in ölümü
20CFatıma'nın doğumu, 8 B.H.
26Mİmâm Muhammed Nâkî'nin şehadetiBazı âlimlere göre Recep'in Üçü
Recep
1Cİmâm Muhammed Bakır'ın doğumu, 57 A.H.
7CAbbas bin Ali'nin doğumu, 36 A.H.Bazı âlimlere göre Şaban'ın Dördü
10CMuhammed el-Takî‘yyî’l Cevâd'ın doğumu, 195 A.H.
13CAli el-Mûrtezâ'nın doğumu, 23 B.H.
15Mİmâm Câʿfer es-Sâdık'ın ölümü
18Rİbrahim'in ölümü
20CZeyneb-i Sâkine'nin doğumu
22CKoo'nda (masa akşam yemeği)İmâm Câʿfer es-Sâdık'ın niyâzı
24Rİmâm Hüseyin'in oğlu Ali Aşkar'ın doğumu
25Mİmâm Mûsâ el-Kâzım'ın şehadeti
26REbu Talib'in ölümü
27CMiraç Bayramı/Yeum-i-Bi'eset
28Mİmâm Hüseyin'in Medine'den Kerbelâ'ya gitmek üzere yola çıkması, 60 A.H.
Şaban
1CZeyneb bint Ali'nin doğumu, 6 A.H.
3Cİmâm Hüseyin'in doğumu, 4 A.H.
4CGazi Abbas'ın doğumu
5Rİmâm Hüseyin'in oğlu Ali el-Ekber'in doğumu
RCenâb-ı Fatımat'uz-Zehra'nın vefâtı
7RKasım ibn Hasan'ın doğumu
14RBerat Kandili
15Cİmâm-ı Zaman Mehdi'nin doğumu
Ramazan
4RTevrat'ın Musa'ya indirilmesiTevrat'ın Musa Peygamber'e gönderilmesi
10RCenâb-ı Haticet'ül-Kübrâ'nın vefâtı
12Rİncil'in İsa'ya indirilmesiİncil İsa Peygamber'e gönderildi
15Rİmâm Hasan'ın doğumu
17RMüslümanlar'ın kazandığı ilk savaş olan Bedir Muharebesi
18RZebur'un Davut'a indirilmesiZebur Davud Peygamber'e gönderildi
19MŞeb-i-Kadr - Yevm-i-Zerbatİmâm Ali'nin kafasından zehirli bir kılıçla yaralanması, 40 A.H.
20RMekke'nin FethiMekke'nin Müslümanlar tarafından ele geçirilmesi
21MŞeb-i-Kadr - İmâm Ali'nin şehadeti, 40 A.H.İmâm Ali'nin zehirli bir kılıçla yaralanması neticesinde vefât etmesi, 40 A.H.
22RKur’ân-ı Kerîm'in indirilmesiKur’ân-ı Kerîm Peygamber Muhammed'e gönderilmeye başlandı
xxRCumaat'ul-VidaRamazan'ın son Cuma günü
Şevval
1CRamazan Bayramı
2RHendek Muharebesi
8MYavm-i-GamBâki Mezarlığı'nın Abdülaziz el-Suud tarafından tâhrip edilmesi
9RHatice bint Hüveylid'in Muhammed Peygamber ile evlenmesi
10Rİmâm-ı Zâman Muhammed el Mehdi'nin gayba haline çeçmesi
15RHamza ibn ‘Abd el-Muttalib'in Uhud Savaşı'nda şehadeti, 3 A.H.Mefatih & Allame Cevâdi'ye göre
29REbu Talib'in doğum günü
Zilkade
1RCenâb-ı Mâsum-u Kûm'un doğumu
6RHudeybiye Antlaşması, 6 A.H.
11Cİmâm Ali er-Rızâ'nın doğumu, 148 A.H.
25RDehvûl'u-Arz BayramıYeryüzünün yaradılması ve iskâna açılması
RKâbe'nin inşası
Rİbrahim'in doğumu
Rİsa'nın doğumu
29MMuhammed el-Cevâd'ın şehâdeti, 220 A.H.
Zilhicce
1RFatıma ile Ali'nin evliliği, 2 B.H.
3RÂdem'in dünyevî hazları terk ederek ruhâni aydınlanma amacıyla zühd hayâtı tercih edişinin kabulü
7Mİmâm Muhammed Bakır'ın şehadeti, 114 A.H.
8Mİmâm Hüseyin'in Mekke'den Kerbelâ'ya doğru yola çıkması, 60 A.H.
9RArife GünüAyrıca, Arife Orucu'nun da tutulduğu gündür
MMüslim bin Âkil ile Hani bin Urve'nin Kûfe'de şehadetleri, 60 A.H.
10CKurban Bayramı
15Cİmâm Ali bin Muhammed Nâkî'nin doğumu, 212 A.H.Bazı âlimlere göre ise Receb'in İkisi ya da Beşi
16MZeyneb bint Ali'nin vefâtı
18CGadir-i Hum Hâdisesi
19RFatıma'nın Ali'nin evine gelin gidişi
23RFerizand-ı Muslim'in şehadeti, 60 A.H.
24CMübahele Ayeti Bayramı
27RCenâb-ı Masum-i Temmâr'ın vefâtı, 60 A.H.
Sembol tipleri: C = Kutlama, M = Mâtem, R = Anma;

Kaynak: Jaffery Welfare Trust: 2009 İslâmî Takvîm & çeşitli takvîm ve almanaklar.


Kaynakça

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.