Şemsipaşa İlköğretim Okulu

Şemsipaşa İlköğretim Okulu
Kuruluş

1731 Humbaracı Kışlası

1734 Mühendishane-i Hümayun

1758 Ayazma Sıbyan Mektebi

1842 Üsküdar Mekteb-i İbtidaiyesi

1914 Şemsipaşa İlköğretim Okulu
Ülke Türkiye
Şehir Üsküdar, İstanbul
Türü İlköğretim Okulu
Müdür Faik Belen
Müdür yardımcısı İbrahim Erdem
Eğitim dili Türkçe
Yabancı dil(ler) İngilizce
Öğrenci sayısı 254
Öğretmen sayısı 11
Adresi Aziz Mahmud Hüdayi Mh. Ressam Ali Rıza Sk. No:4 Üsküdar/İstanbul
Resmî sitesi http://www.semsipasailkokulu.meb.k12.tr

Şemsipaşa İlköğretim Okulu, 1758 yılında Üsküdar'da açılan, İstanbul'un en eski ilköğretim okuludur. Ayazma Camii'nin karşısındadır. Aziz Mahmud Hüdayi Mahallesi'nde bulunmaktadır.

Tarihçe

1. Kuruluş (1731-1758)

Şemsipaşa İlköğretim Okulu'nun temelinde 1731 yılında açılan Humbaracı Kışlası yatar. Eski Ayazma Sarayı harap bir halde iken müştemilatında bulunan boş arsaya I. Mahmut zamanında bu kışla açılmıştır. 3 yıl sonra (1734 yılında), Mühendishane-i Hümayun açılır. 1758 yılında yıkık Ayazma Sarayı'nın yerine Ayazma Camii yapılmış ve Mühendishane-i Hümayun yerine Ayazma Sıbyan Mektebi adlı bir mektep açılmıştır.

2. Kuruluş (1758-1842)

Şemsipaşa İlköğretim Okulu, 1758 yılında Sultan III. Mustafa tarafından sıbyan mektebi haline getirilmiştir. Yapımı Ayazma Camii ile aynı tarihte başlanan bu okula ilk olarak Ayazma Sıbyan Mektebi adı verilmiştir. Binası iki katlı, taş örme, dış tarafı ahşap bir bina idi. Girişinde "'III. Mustafa Han tarafından yaptırılan Ayazma Sıbyan Mektebi 1171" yazmakta idi.

3. Kuruluş (1842-1913)

Ayazma Sıbyan Mektebi yerine aynı binada Üsküdar Mekteb-i İbtidaiyesi adı altında bir okul açılmıştır. Bu okul 1913 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Şeker Ahmet Paşa, bu okuldan mezun olmuştur.

4. Kuruluş (1913-Günümüz)

71 sene sonra (1913 yılında) okul harap olmuştu. Sultan V. Mehmet'in mabeyincisi Mehmet Tevfik Bey, mezun olduğu okulun halini görünce V. Mehmet'e rica etmiştir ve 1913 yılında okulun yapımına başlanmıştır. Evkaf Nazırı Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi, dönemin en ünlü mimarı olan Kemaleddin Bey'e haber vermiştir ve okulun şu anki binasını Kemaleddin Bey yapmıştır. Gereken para Evkaf-ı Hümayun tarafından ödenmiştir. Giriş kapısındaki Osmanlıca yazı da şudur: Müdafaa-i Milliye parasıyla yeniden yaptırılan Ayazma Vakıf İbtidai Mektebi, 1333 Okul

1953 yılında müdür Akif Güner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden basmahane harabelerini satın almıştır ve ortaya "sundurma" adlı ek bina ortaya çıkmıştır. Daha sonra 1975 yılında okulun bir kısmına Üsküdar Ortaokulu açılmıştır.

"Şemsipaşa İlköğretim Okulu" adı altında eğitim-öğretimi sürdürmekte iken 2012 yılında yapılan bir değişiklik ile "Şemsipaşa İlkokulu" ve "Şemsipaşa Ortaokulu" olarak ikiye ayrılmıştır.

Adları

Şemsipaşa İlköğretim Okulu, tarihinde birçok ad değiştirmiştir.Bu adlar şunlardır:

İdari Kadro

Mezunlarımız

Galeri

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.