Şemsî harfler

Şemsî harfler (Arapça: اَلْحُـرُوْفُ الشَّمْسِـيَّةُ el-hurûfu'ş-şemsîyye ), Arapça kelimelerin Elif-Lam ( ال ) takısıyla belirlilik kazandığı durumlarda Elif-lam'ın Lamını okumadan, şeddeli (tekrarlı) okunan harflerdir.

Şemsî harfler 14 adettir.

نلظطضصشسزرذدثت

Örnekler

Altta görüldüğü gibi şemsî harfler tamlama yapılacağı zaman iki kere okunur ve ilk kelimenin sonuna u ya da ü getirilir; örneğin dar ve saade'den, darü-s saade yapılması gibi.

Arap alfabesi
ﺍ Elif ض‎ Dad
ب Be ط Tı
ت Te ظ Zı
ث Se ع Ayn
ج Cim غ Ğayn
ح Ha ف Fe
خ Hı ق Kaf
د Dal ك Kef
ذ Zel ل Lam
ر Ra م Mim
ز Ze ن Nun
س Sin ه He
ش Şin و Vav
ص Sad ي Ye
Arapça:  (ء Hemze)
Kelime Çeviri yazım
التفاحet-tuffaḥ
الثلجeṯ-ṯelc(es-selc)
الدارed-dar
الذهبeḏ-ḏeheb(ez-zeheb)
الرجلer-recul
الزيتez-zeyt
السلامes-selam
الشمسeš-šems(eş-şems)
الصوتeṣ-ṣavt(es-savt)
الضررeḍ-ḍarar
الطبيبeṭ-ṭabiyb
الظفرeẓ-ẓafer
اللسانel-lisan
النومen-nevm

İç Bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.