Şehzade Ahmed

Ahmet Sultan veya Şehzâde Ahmet (d: 1465 - 1513) II. Bayezid'in Amasya valisi olan oğlu. Nisan 1512'de kendinden küçük kardeşi Yavuz Sultan Selim'in padişahlığını kabul etmeyip isyan ettiysede, 1513'te gerçekleşen Yenişehir Muharebesi'nde bozguna uğrayıp boğdurulmuştur.

Ahmet Sultan
Amasya Valiliği
Hüküm süresi 12 Mart 1481 - Nisan 1512
Çocukları Şehzade Murad
Şehzade Osman
Şehzade Kasım
Şehzade Aleaddin
Şehzade Süleyman
Kamerşah Sultan
Fatma Sultan
Hanedan Osmanlı Hanedanı
Babası II. Bayezid
Annesi Bülbül Hatun
Doğum 1465
Amasya, Osmanlı İmparatorluğu
Ölüm 24 Nisan 1513 (48 yaşında)
Yenişehir, Bursa, Osmanlı İmparatorluğu
Defin Muradiye Külliyesi, Bursa
Dini İslam

1465 yılında doğan Şehzade Ahmet, II. Bayezit’ in sağlığında hayatta kalan en büyük oğludur. Annesi Bülbül Hatun'dur. Amasya valiliği görevinde bulundu. Babası tarafından sevildiği gibi Vezir-i Azam Hadım Ali Paşa tarafından da desteklenmekteydi. Devlet ileri gelenleri arasında da taraftarları çoktu. Hatta Hadım Ali Paşa kendisinin hükümdar olacağına dair Padişah adına kendisine teminat vererek bu işin Şahkulu İsyanı’nın bastırılmasından sonra olacağını belirtti. Bundan dolayı Şehzade Ahmet kendisini hükümdar görerek askere ve komutanlara iyiliklerde bulundu, ancak kendisine itaat ettirmek istediği yeniçerilerden “Padişahımız hayatta oldukça kimseyi hükümdar tanımayız” diyerek olumsuz cevap aldı.[1]

Hadım Ali Paşa’nın Şahkulu İsyanı’nı bastırırken öldürüldüğü duyan II. Bayezid yine o sıralarda Karaman valisi olan Şehzade Şehinşah’ın da vefatını haber alınca fazla üzülerek saltanattan çekilmeye karar verdi. Devlet ileri gelenleri ile yapılan görüşmede Şehzade Ahmet’in hükümdar olmasına karar verilerek kendisi İstanbul’a çağrıldı. Şehzade Ahmet, Maltepe’ye gelerek İstanbul’a girmek için izin istedi ancak yeniçerilerin Şehzade Selim’e sadakat göstermeleri üzerine Anadolu’ya döndü. Konya’yı kuşatarak orayı aldı.[1]

Nisan 1512'de, Anadolu’da hükümdarlığını ilan eden Ahmet’in oğlu Şehzade Alaaddin Bursa’yı ele geçirerek babası adına hutbe okuttu. Ancak I. Selim’in üzerine kuvvet yollaması üzerine Bursa’dan kaçarak Memlûkler’e sığındı. Şehzade Ahmet üzerine kuvvet yollanması üzerine Malatya’ya çekildi. I. Selim tarafından bazı devlet adamlarına yazdırılan sahte mektuplarla, bu kişilerin gelecek olursa ilk savaşta kendi tarafına katılacağına inanan Şehzade Ahmet, Malatya’dan ayrılarak Amasya’ya geçip topladığı kuvvetlerle Konya’ya ve oradan Bursa üzerine harekete geçti. Yenişehir Muharebesi'nde mektupların yalan olduğunu anlamasına rağmen çekilmeye imkân olmamasından dolayı savaşa devam etti. Kuvvetleri bozulan Şehzade Ahmet yakalandı ve I. Selim’in emri ile Sinan Ağa tarafından boğularak öldürüldü.[1]

Şehzade Ahmet’in oğullarından, Şehzade Murat savaş meydanından kurtularak İran'a kaçmış ve orada bazı kaynaklara göre eceliyle ölmüş, bazı kaynaklara göre de Şah İsmail tarafından öldürülmüştür. Şehzade Alaaddin ile Şehzade Süleyman adlı oğulları da Mısır'a kaçarak orada salgın olan veba hastalığından ölmüşlerdir. Sultan Selim Han Konya'ya geldiğinde Şehzade Ahmet'in oğullarından Şehzade Kasım da Mısır'a kaçmıştır.[2]

Popüler kültürde

Ubisoft'un yapımcılığını yaptığı Assassin's Creed: Revelations oyununda Şehzade Ahmet önemli bir karakterdir. Oyunda Yavuz Sultan Selim ile aralarında geçen taht mücadelesi de konu edilmiştir.

Kaynakça

  1. Osmanlı Tarihi, II. Cilt, 10. baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları-2011, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı
  2. "Osmanlı'ya Karşı Savaşan Osmanlı Şehzadesi: Şehzade Ahmet'in Oğlu Şehzade Kasım, Haldun Eroğlu" (PDF). 24 Mart 2012 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ocak 2015.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.