Şehsuvaroğlu Mehmed Paşa

Şehsuvaroğlu Mehmed Paşa, Osmanlı devlet adamı.

Kalecikli'dir. 1714 yılında yayınlanan padişah fermanı ile Bozduoğan Boyu'na bağlı eşkıyalık yapan yörüklerin yakalanması için görevlendirildi.[1] 1714 yılında Anadolu Beylerbeyi oldu.[2]

Kaynakça

  1. Ahmet Refik, Anadolu'daTürk Aşiretleri (966-1200). İstanbul 1930, s, 148
  2. Uzunçarşılı, İ.H. Kütahya Şehri, İstanbul Devlet Matbaası, 1932, s, 166
This article is issued from Vikipedi - version of the 8/10/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.