Şehsüvaroğlu Ali Bey

Şehsüvaroğlu Ali Bey veya Dulkadiroğlu Ali Bey (?-1522), Dulkadiroğlulları Beyi Şehsüvar Bey'in oğludur.[1]

Osmanlıların yardımıyla Dulkadir Beyi olan ancak daha sonra uğradığı Memlüklere karşı aldığı mağlubiyet üzerine Kahire'ye götürülüp idam edilen Şehsüvar Bey'in oğludur. Babasının durumu üzerine Osmanlı'ya sığındı ve devlet hizmetine girdi. Çaldıran Muharebesi, Ridaniye Savaşı, Kemah kalesinin fethi gibi birçok savaşın kazanılmasında rol oynadı. Bunun sonucunda yararlı hizmetlerinden ötürü Çaldıran Savaşı'nı takiben Kayseri ve Bozok sancaklarının ikisi de ona verildi.[2]

1519 yılında eski Dulkadir toprakları olan Bozok'ta ortaya çıkan Osmanlı'ya karşı yapılan Celâli isyanını da bastırdı.Safavi komutanı Gazaki tarafından alınan Halep ve Şam'ın kurtarılması için yapılan sefere Ferhat PAŞA kumandasında katıldı.Ancak savaş sırasında Gazzali ile savaştan önce Ferhat Paşa Şahsuvaroğlu Ali Bey’e Çarhçı olmay

yani önden giderek daha sonra düşmanı aldatmayı ve pusuya salmak için geri çekilmeyi teklif ediyor. Ama Ali Bey "Ben bugüne kadar hiç bir zaman düşmana savaş meydanında sırtımı dönmedim" diyerek teklifi reddediyor.Düşmanı böyle kalleşçe yenmeyi reddediyor.bu yüzden Ferhat Paşa ile onun arasında tartışma çıkıyor.Ferhat Paşa İstanbul'a dönünce Kanuni Sultan Süleyman' a Ali BEY'in kendini bağımsız bir devlet olarak gördüğü yalanını söylüyor. Kanuni tarafından ferman ile gönderilen Ferhat PAŞA türkmenlerden çekindiği için Maraş'ta bulunan Ali Bey'e hasta olduğunu söyleyerek onu Tokat'a çağrıp, Artukova'da (Artova) oğulları ile birlikte 1522'de öldürüldü.

Oğullarından Veledhan Bey bu katliamdan kurtuldu.Onun adına Barak HAVASI olan Veled Bey Türküsü söylenmiştir.

Kaynakça

  1. Enver Cengizoğlu, "Zülqədər eli", Bakü 2011, s. 156. (Azerice)
  2. Refet Yinanç, "Dulkadıroğulları", TDV Diyanet İslam Ansiklopedisi, Ankara 1994, c. IX, s. 553-557.

https://www.academia.edu/11912442/%C5%9EAHSUVARO%C4%9ELU_AL%C4%B0_BEY%C4%B0N_%C3%96LD%C3%9CR%C3%9CLMES%C4%B0NDEN_SONRA_O%C4%9ELU_VELEDHAN_BEY%C4%B0N_SAFEV%C4%B0_T%C3%9CRKMEN_DEVLET%C4%B0NE_SI%C4%9EINMASININ_VE_DULKAD%C4%B0RO%C4%9EULLARI_A%C5%9E%C4%B0RET%C4%B0N%C4%B0N_OSMANLI_YA_BAKI%C5%9EININ_B%C4%B0R_BARAK_HAVASINA_YANSIMASI_VELED_BEY_A%C4%9EIDI

Resmî unvanlar
Önce gelen:
Alaüddevle Bozkurt Bey
Dulkadiroğulları Beyi
(Osmanlı'ya Bağlı)

1515-1522
Sonra gelen:
Sonra gelen yoktur.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.