Şehita

Musevilikte yenilmesi serbest olan hayvanlar ile ilgili kesim kurallarına Şehita adı verilir.

        
Yahudilik

Musevilikte bir hayvanın etinin yenilebilmesi için, o hayvanın yenilmesine izin verilen bir hayvan olması yetmez. Aynı zamanda o hayvanın da Musevi dini kurallarına uygun olarak kesilmesi gerekir. Şehita kurallarına uyulmadan yapılan kesim sonucu ortaya çıkan etler trefa sayılır ve Musevilerce tüketilemez. Şehita kurallarını bilen ve bu kurallara uygun kesim yapan kişiye ise Şohet adı verilir.

Ayrıca bakınız

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.