Şebinkarahisar milletvekilleri listesi

Şebinkarahisar, Karahisar-ı Şarki veya Şarki Karahisar milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1.-4. dönemleri arasında Şebinkarahisar'ı temsil eden milletvekilleri ve senatörlerin listesidir.

  1. Giresun, 4 Nisan 1921 tarih ve 9 sayılı Resmî Ceride'de yayımlanan 4 Aralık 1920 tarih ve 69 sayılı Kanunla il olmuştur.
  2. Karahisar-ı Şarki, 24 Ekim 1926 tarih ve 4248 sayılı Kararname ile Şebinkarahisar olmuştur.[1]
  3. Şebinkarahisar İl, 27 Mayıs 1933 tarih ve 2411 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 20 Mayıs 1933 tarih ve 2197 sayılı Kanunla ilçe olmuş ve Giresun İline bağlanmıştır.

Milletvekilleri listesi

Meclis DönemiMebus
TBMM 1. DönemAli Sururi Tönük
Mehmet Vasfi Seçer
Memduh Necdet Erberk
Mesut Benli
Mustafa Serdaroğlu
TBMM 2. DönemBinbaşızade Rıza Bey
Ali Sururi Tönük
İsmail Sabuncu
Mehmet Emin Yurdakul
TBMM 3. DönemMehmet Emin Yurdakul
İsmail Sabuncu
Mehmet Tevfik Yücel
TBMM 4. DönemSadri Maksudi Arsal
İsmail Sabuncu
Hasan Vasfi Sevig

Kaynakça

  1. Düstur 3. Tertip, Cilt: 7, 2. Basım, Devlet Matbaası, Ankara 1944, s. 1681, 1682.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.