Şahıs eki

Şahıs eki veya kişi eki, yüklemin kişisini (özneyi) belirten ek.[1] Fiil kiplerine veya ek-fiillere eklenerek işin veya oluşun kim tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşılmasını sağlayan eklerdir.

Türkçedeki şahıs ekleri -m, -im, -n, -in, -sin, -k, -iz, -niz, -iniz, -siniz, -ler ve -sinler'dir. Bunlar büyük ve küçük ünlü uyumlarına uyacak şekilde değişiklik gösterir:

Fiil cümlelerinde

Fiil cümleleri, yüklemi bir fiil olan cümlelerdir. Türkçedeki örnek bir fiil çekimi şu şekildedir:

Fiil + Kip eki + (Yardımcı ünsüz) + Şahıs eki
öğren +  meli +     y    +  im

Örnek çekim tablosu

1. tekil şahıs / ben 2. tekil şahıs / sen 3. tekil şahıs / o 1. çoğul şahıs / biz 2. çoğul şahıs / siz 3. çoğul şahıs / onlar
Bilinen geçmiş zaman geldim geldin geldi geldik geldiniz geldi(ler)
Öğrenilen geçmiş zaman gelmişim gelmişsin gelmiş gelmişiz gelmişsiniz gelmiş(ler)
Şimdiki zaman geliyorum
gelmekteyim
geliyorsun
gelmektesin
geliyor
gelmekte
geliyoruz
gelmekteyiz
geliyorsunuz
gelmektesiniz
geliyor(lar)
gelmekte(ler)
Gelecek zaman geleceğim geleceksin gelecek geleceğiz geleceksiniz gelecek(ler)
Geniş zaman gelirim gelirsin gelir geliriz gelirsiniz gelir(ler)
Gereklilik gelmeliyim gelmelisin gelmeli gelmeliyiz gelmelisiniz gelmeli(ler)
İstek geleyim gelesin gele gelelim gelesiniz gele(ler)
Dilek kipi gelsem gelsen gelse gelsek gelseniz gelse(ler)
Emir - gel gelsin - gelin(iz) gelsin(ler)

Yukarıdaki tablodada görüleceği üzere özne 3. tekil şahıs (o) ise yüklem sadece emir kipindeyken şahıs eki alır:

1. tekil ve çoğul şahısların (ben ve biz) emir kipinde çekimleri yoktur.

İsim cümlelerinde

İsim cümleleri, yüklemi isim soylu olan cümlelerdir. İsim cümleleri, isim soylu bir sözcüğe (isim, sıfat vs.) -idi, -imiş, -ise ve -dir ek-fiillerinden biri getirilerek oluşturulurlar.

Şahıs ekleri, isim cümlelerinde de yüklemin kişisini (özneyi) işaret ederler. İsim cümlelerinde de, fiil cümlelerinde kullanılan şahıs ekleri kullanılır:

İsim cümlelerinde kullanılan şahıs ekleri sıklıkla iyelik (sahiplik) ekleri ile karıştırılır:

Bileşik zamanlı fiillerde

Bileşik zamanlı fiillere şahıs ekleri en sondaki kip ekine uyum sağlayacak şekilde, haber ve dilek kiplerinde olduğu gibi eklenir:

Notlar

 1. Tekil şahısa hitap edilmesine rağmen saygı amacıyla çoğul kullanılmış.

Kaynakça

 1. "şahıs eki." Gramer Terimleri Sözlüğü. 2003. Türk Dil Kurumu. Erişim: 13 Kasım 2012
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.