Şagaanarıg, Yenisey

Şagaan Arıg akarsuyu- Güney Sibirya'da Tıva Cumhuriyeti Uluğ Kem ilinde Şagaan Arıg şehri yakınında Yenisey akarsuyunun sol kollarından bir akarsu. Hula ve Şvelig (veya Şivilig), Şagaan-Arıg'ın öbür varyantlarıdır.

Şagaan Arıg akarsuyu
Ağız Yenisey
Havza ülkeleri 1660 km²
Uzunluk 73 km

Sözkökü

Şagaan Arıg, Rusça'ya Şagonar olarak geçmiştir. Eski Rus kaynaklarında ise Tsagan-Arıg olarak görülür. Tsagan, tsagaan sözleri Moğolca[1]'da ak, beyaz demektir. Arıg sözü ise Tıva Türkçesi'nde orman anlamındadır. Ayrıca Arıg sözünün öteki bir anlamı da arı,temiz,temizlik,duruluk demektir [2].

Özellikler

Akarsuyun toplam uzunluğu 73 km. Drenaj havzası alanı 1660 km². Yenisey havzası bölgesindedir.

Kolları

  • Torgalıg (aynı zamanda Ar-Tarhalik) — uzunluğu 53 km[3];
  • Arıg-Uzyu (ya da Arıg-Uzu, veya İşti-Hem) — uzunluğu 39 km
  • Kojay — uzunluğu 34 km,
  • Çılannak — uzunluğu 10 km,
  • Hule — uzunluğu 15 km.

Kaynakça

  1. Moğolca Türkçe Konuşma Kılavuzu, Yavuz Kartallıoğlu, s.230
  2. Tuvaca Türkçe Sözlük
  3. textual.ru/gvr/index.php?card=212073

Dış bağlantılar

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.